Actueel

GB admin

Bezuinigingsplannen komen snoeihard aan

  • Geschreven door GB admin

De fractie van GemeenteBelangen heeft op de informatiemarkt op 1 februari jl. in het gemeentehuis met heel veel mensen gesproken over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Uit de gesprekken is gebleken dat er geen of slechte communicatie is geweest met de verenigingen en instelling wat tot veel onduidelijkheid en onbegrip heeft geleid. Dit had voorkomen kunnen worden. Er zijn enorm veel vraagtekens en wij hebben iedereen nadrukkelijk gevraagd om de kritiekpunten en de vragen op papier te zetten en aan het college te sturen. Ook onze fractie heeft nogal wat vraagtekens bij de aangekondigde maatregelen. Het is GemeenteBelangen bijvoorbeeld niet duidelijk waarom het college voor juist deze bezuinigingsmaatregelen kiest. Het lijkt een willekeurig lijstje te zijn geworden.
 
Het magische getal van 11 miloen
Waar komt dat toch vandaan? In januari werd duidelijk dat het wel meeviel met de bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. De rijksbijdrage aan de gemeentes laat voor de komende jaren zelfs een flinke plus zien. Waarom dan nog steeds aan die 11 miljoen vasthouden? Het lijkt of dit college hoe dan ook wil bezuinigen op subsidies en taken van de gemeente.  En natuurlijk, als het niet anders kan, dan zal het moeten. Voorlopig zijn wij nog niet overtuigd van de noodzaak om voor dat bedrag te gaan bezuinigen. Wij hebben het college dan ook om opheldering gevraagd. GemeenteBelangen wil een fasering aanbrengen door eerst de interne taakstellingen te halen en daarna pas te korten op taken en subsidies. Wij vinden dat het college te zwaar inzet met dit gemakkelijke bezuinigingsmiddel.

Suggesties ter compensatie
Naast de taakstelling om eerst intern de zaak op orde te brengen heeft GemeenteBelangen een aantal voorstellen om de bezuinigingsmaatregelen te compenseren. Het niet aanleggen van de RijnGouweLijn bespaart de gemeente jaarlijks 450.000 euro. Het wijzigen van de bouwplannen, en het uitgeven van bouwgrond voor particulier opdrachtgeverschap, zodat de gemeente extra rentelasten van 500.000 per jaar bespaart. Het schrappen van onderdelen van nieuw beleid, omdat nieuwe ideeën nu even niet kunnen. De gemeente kan in deze magere financiële jaren putten uit de spaarpot van het verleden, nl. de stille reserve van 23 miljoen. Vanzelfsprekend moeten we de reserve van de Nuon - aandelen zoveel mogelijk in stand laten, dus er worden nu even geen enorme projecten uit gefinancieerd. Bovendien wil GemeenteBelangen parkeerheffing op zondag invoeren. Maar er zijn vast en zeker meer suggesties ter compensatie en dan niet alleen in het opzicht van bezuinigingen, maar ook om ergens meer inkomsten te verwerven. Waar de politieke partijen zich in de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen bijna unaniem hebben uitgesproken om de bezuiniging niet op welzijnsonderdelen los te laten, of pas in allerlaatste instantie, lezen we nu in de collegevoorstellen dat het veelal welzijnsitems zijn waarin de komende jaren gesneden zal gaan worden.  
 
Hoe gaat het nu verder met uw inbreng?
Heeft u nog goede bezuinigingsvoorstellen, of heeft u nog vragen over de maatregelen van het college? Laat het ons weten. Via onze site kunt u ons bereiken  www.gbkatwijk.nl of bel voor een afspraak met de fractie op 06-24608005. Na de reactie van het college en de beantwoording van onze vragen zal GemeenteBelangen een definitief standpunt bepalen.