Actueel

GB admin

Eerste uitwisseling van politieke gedachten over variantkeuzes Aquamar

  • Geschreven door GB admin

In de raadscommissies van donderdag 20 en 27 juni werd er in een informatieve ronde gesproken over de door het College van B&W opgestelde variantkeuzes wat betreft renovatie en nieuwbouw van het huidige zwembad Aquamar. Zo’n informatieve ronde stelt ons als raadsleden in staat om nog meer zicht te krijgen op de voor- en nadelen van de verschillende varianten.

Zeker de eerste ronde van 20 juni met als insprekers vertegenwoordigers van de werkgroep ‘Behoud het 50 meter bad’, de zwem- en poloclub Katwijk en de Katwijkse Reddingsbrigade als huidige huurders en de voormalige Raad van Beheer van Aquamar was informatief waarbij door enige presentaties nog verder de puntjes op de bekende letter werden gezet.

Het College stelt een nieuwbouw voor en dan met een 35 x 25 meter bad ter vervanging van het huidige 50 meter bad, naast een nieuw instructie- en recreatiebad.
Er wordt bij alle varianten (de goedkoopste is alleen het noodzakelijke groot onderhoud plegen en meer niet) ook in de nabije toekomst rekening gehouden met de inbreng van commerciële partijen wat betreft welness enz. Maar dat is van latere zorg.

Geld 2‘Geld als water’… dan moet je voor een 50 meter bad gaan
In de informatieve ronde donderdag 27 juni lag de nadruk vooral op de meest uiteenlopende financiële vragen. Maar er kon ook worden gereageerd op inhoudelijke punten waar de beantwoording van vele vragen na de eerste informatieve sessie nog vraagtekens opriep. Zo is het onduidelijk of in een gerenoveerd 50 meter bad nu wel of niet landelijke zwemwedstrijden mogen worden georganiseerd.

Met de toegezegde beantwoording van diverse vragen gaat ook de fractie van GementeBelangen maandag 8 juli in het fractieoverleg een standpunt bepalen wat betreft de gepresenteerde variantkeuzes. Donderdag 11 juli zal van 19.45 – 20.45 uur in een oordeelsvormende ronde het politieke debat volgen. De echte besluitvorming zal in de raadvergadering van donderdag 12 september 2013 na 22.00 uur plaatsvinden. Wordt dus op zeker vervolgd!

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol