Actueel

GB admin

Katwijkse politiek neemt afscheid van 50 meter bad in Aquamar

  • Geschreven door GB admin

50 meter bad zwembad Aquamar in KatwijkIn een tweede oordeelsvormende sessie donderdag 26 september was het alleen de fractie van GemeenteBelangen die zich in positieve zin uitsprak over een plan om zwembad Aquamar te renoveren / vernieuwen waar andere aanwezige fracties alleen nieuwbouw als enige mogelijkheid zagen. Bij de renovatie zou het 50 meter bad na renovatie behouden kunnen blijven, wat in de ogen van GB een unique selling point is voor de gemeente Katwijk. En daar zou nog veel meer mee gedaan kunnen worden. Met de keuze voor nieuwbouw wordt de 50 meter omgezet in een zwembad van 35 x 25 meter.
Waar de renovatieplannen op ongeveer € 13.650.000 uitkwamen, was met het collegevoorstel een bedrag van € 17.900.000 gemoeid. Dat was in een eerste bespreking 11 juli reden voor andere fracties om te vragen om een versoberd nieuwbouwplan. En dat lag nu op de vergadertafel.
 

Aangepast collegevoorstel bij nieuwbouw   
Met de volgende aanpassingen zou in de investeringskosten een bedrag van € 575.000 worden bespaard:

• Kleiner instructiebad van 25 x 10,4 m i.p.v. 25 x 12,5 m (- € 225.000)
• Geen beweegbare bodem (- € 100.000)

• Gebouw drie meter ophogen waardoor er niet hoeft te worden gegraven (- € 250.000)

Maar over deze versoberingsvoorstellen werd door andere fracties uiteenlopend gedacht. Die verschillen waren er ook toen de gewenste tariefsverhoging van 5 – 10% bij nieuwbouw aan de orde kwam.

Dat bij renovatie, uitgaande van de collegenota van 28 mei, er een jaarresultaat inclusief kapitaallasten van € 110.000 positief wordt gerealiseerd tegen vele lagere opbrengsten bij nieuwbouw telde blijkbaar niet meer mee.
Alle enthousiaste teksten in rapporten in nota’s en beantwoorde politieke vragen waren gekoppeld aan het nieuwbouwplan waar renovatie, dus behoud van het 50 meter bad, louter vragen opriep bij college en andere fracties.
 

Hoe nu verder?
Voor de raadsvergadering van 31 oktober, waar de raad zal besluiten, komt het college nog met aanvullende informatie naar de raad over het te volgen aanbestedingstraject en zal er inhoudelijk nog worden gereageerd op hetgeen in deze raadscommissie door andere fracties is gevraagd. Één belangrijke boodschap van de fracties aan de wethouder was dat het qua werkelijke kosten geen euro duurder mocht worden dan het bedrag waar de raad in oktober over zal besluiten.
Dus wilt u nog heerlijk vele baantjes trekken in een 50 meter bad… nu kan het nog in zwembad Aquamar zes dagen in de week.  

 
Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol