Actueel

René Slootweg

Krijgt Hoornes genoeg informatie?

  • Geschreven door René Slootweg

Voor GemeenteBelangen zijn betaalbaarheid en tijdige informatievoorziening van de inwoners onmisbaar voor het gasvrij maken van de Hoornes. Maar over de informatievoorziening kreeg GB klachten van inwoners.

gas vlam

De gemeente geeft inwoners die voor half januari instemmen een bonus van €629 voor het kopen van een kookplaat en nieuwe pannen. Dat is prima maar de inwoners zeiden ons dat ze nog niet voldoende informatie hadden ontvangen om die belangrijke beslissing te nemen.

De gemeente had hen een rekentool beloofd. Daarmee zouden inwoners de maandelijkse kosten van het toekomstige warmtenet kunnen vergelijken met die van de gasaansluiting. Die rekentool wordt half januari openbaar. Maar dat is precies het moment dat de inwoners moeten besluiten of ze meedoen. Die timing klopt dus niet.

De gemiddelde politieke partij had meteen politieke vragen (art 41) ingediend bij het college, Maar GemeenteBelangen is daar als constructieve partij zuinig mee. GB gaat graag voor hoor en wederhoor. Bovendien: de antwoorden zouden pas eind januari binnen komen. Dan is het dus te laat om voor half januari nog iets te regelen.

GB ging daarom in gesprek met de wethouder en de ambtenaar. Ze erkenden dat de timing niet klopte. Ze hadden daarom de uiterste datum voor een besluit uitgesteld tot eind januari. Begin januari krijgen alle inwoners daarover een brief.

Wethouder en ambtenaar zeiden ook dat de gemeente ruimschoots gaat voldoen aan de voorwaarde van betaalbaarheid. De rekentool laat namelijk zien dat het toekomstige warmtenet de inwoners per maand minder gaat kosten dan de huidige gasaansluiting. En misschien wel het goedkoopste warmtenet van Nederland wordt.

GemeenteBelangen is tevreden over het uitstel van de uiterste beslisdatum en de vooruitzichten voor de betaalbaarheid. En blijft de gang van zaken in de gaten houden.