Actueel

GB admin

Verruiming bestedingsmogelijkheden budget wijkraden

  • Geschreven door GB admin

College handelt alsnog conform wens oppositiepartijen
Bij de begrotingsbehandeling 2011 werd de raad voorgesteld als nieuw beleid aan de wijkraden een eigen budget toe te kennen voor onderhoudswerkzaamheden. De oppositiepartijen GemeenteBelangen, PvdA en SGP vonden deze bestedingsmogelijkheid te beperkt. Zij vonden dat de gelden ook gebruikt zouden moeten mogen worden voor activiteiten op het sociale vlak. De oppositiepartijen hebben daartoe een motie ingediend. Deze motie werd echter afgeraden door het college en vervolgens verworpen door de collegepartijen CDA, ChristenUnie en VVD.
 
Wie schetst onze verbazing toen onlangs het collegebesluit bekend werd dat de wijkraden het budget zowel voor onderhoud, beheer en herinrichting maar ook voor sociale activiteiten mogen gebruiken. Dus precies wat de oppositiepartijen met hun motie mogelijk wilden maken! Wij zijn hier uiteraard zeer content mee maar het verbaast ons wel dat het nu ineens wel kan.

College: geen dank voor ons gratis advies, we deden het graag in het belang van de wijken.