Actueel

GB admin

De commissie Welzijn van maandag 12 december... kort en bondig

 • Geschreven door GB admin

De commissie Welzijn had maandag 12 december, een ongewone vergaderdag maar gelukkig gaat de Goedheiligman nog voor de politiek, maar twee punten op de agenda staan.

Aanvullend krediet De ColignyBestuursrapportage najaar 2O11
Hierbij had het College met groene, gele en rode smileys gemeld wat de stand van zaken is bij de realisering van alle plannen. Deze bestuursrapportage is eerder ook al in de commissie Ruimte besproken. De financiële broeders van de commissie Bestuur kijken dan vooral naar de techniek van het becijferen van getallen.
Voor alle fracties in de commissie Welzijn was het belangrijkste punt de vraag van het College aan de raad om voor de financiële behandeling van het project De Coligny een aanvullend krediet van 415.5OO euro beschikbaar te stellen. Maar hierover werd besloten om dit apart te agenderen. Daarbij wordt er ook naar de besteding van de opbrengst van de grondverkoop  waar de voormalige Praktijkschool stond gekeken.

Verordening voorzieningen maatschappelijk ondersteuning
In deze verordening heeft het College alle maatregelen betreffende 'De kanteling' en de ombuigingsoperatie 'Scherp aan de wind' verwerkt. In het voorjaar van 2O12 komt de beleidsnota WMO aan de orde. De Wmo - adviesraad heeft over deze verordening ook positief geadviseerd en daarbij beklemtoond dat de communicatie naar de burger van groot belang is. Wilt u er meer over weten, tik dan bij Google maar eens 'De kanteling' in. Het zullen de speciaal hiervoor opgeleide ambtenaren moeten zijn die de gesprekken met de Katwijkse burgers aangaan. Het gaat er dus niet meer om dat je zegt: 'Daar heb ik recht op'. Maar het je moet jezelf de vraag stellen: 'Wat heb ik nodig maar kan ik ook zelf doen om goed te kunnen meedoen in de Katwijkse samenleving?'

We hebben een termijnagenda... oja, nou en!
Op de termijnagenda die loopt tot december 2O12 ziet de raad die items die dan besproken en besloten moeten worden. De raad, de fracties bij de commissie Welzijn, beheert deze maar vanuit GB hebben we al diverse keren aangekaart er voortdurende onderwerpen in tijd worden verschoven, verdwijnen kortom... wie voert hier nu de regie over?

In de commissievergadering Welzijn van 1O/1 is deze termijnagenda geactualiseerd en zal de commissie zich verder moeten uitspreken over haar speerpunten. En er staat genoeg op stapel voor 2O12, wat te denken van:

 • sportnota
 • subsidiebeleid
 • nieuwe nota 'Jeugd op Koers'
 • locatie- en vestigingsbeleid openbare bibliotheek
 • evalutie verslavingsbeleid
 • integraal accommodatie beleid
 • diverse voortgangsrapportages
 • jeugdzorg naar de gemeenten
 • wet 'Werk naar vermogen'
 • ...................

We gaan nu verder aan de slag om in 2O12 in de commissie Welzijn Emile Soetendal als nieuwe fractiecollega en opvolger van Esther Schonenberg te kunnen begroeten. Dus bij deze wens ik eenieder een goede feestdagen en alle goeds in gezondheid en geluk voor 2O12.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol