Actueel

GB admin

Veel kritiek op voorstel oplaadlocaties voor elektrische auto’s

  • Geschreven door GB admin

OplaadpuntAfgelopen raadsvergadering is de door Burgemeester en wethouders voorgestelde concept- regeling voor oplaadlocaties voor elektrische auto’s besproken. Deze regeling gaat gelden voor burgers die niet op hun eigen erf hun elektrische auto kunnen laden en dus zijn aangewezen op een oplaadpunt op de openbare weg.

Het college wilde daarvoor 26 plaatsen aanwijzen in de gemeente. Een burger die zelf een oplaadplaats wil kan toestemming krijgen om deze op één van die plaatsen te realiseren. De kosten van deze paal zijn voor de aanvrager. Verder dient hij het oplaadpunt ook beschikbaar te stellen voor andere bezitters van elektrische auto’s. Ook dient de aanvrager allerlei zaken te regelen, zoals o.a. een meldpunt ingeval van storingen en een storingsdienst. Ook dit brengt kosten met zich mee. Door deze kosten en bijkomende rompslomp was de verwachting van GemeenteBelangen dat er op deze wijze geen animo zal zijn voor het realiseren van oplaadpunten en hebben wij ons tegen deze regeling uitgesproken. Ook insprekers tijdens deze vergadering waren deze mening toegedaan. Dat geldt ook voor de ANWB. De meeste raadsfracties deelden deze mening.

Op deze wijze wordt de aanschaf van elektrische auto’s door de gemeente niet gestimuleerd en wordt het milieuvriendelijk autorijden bepaald niet bevorderd. Voor burgers die dit wel zouden willen wordt hiermee een drempel opgeworpen en zijn zij de dupe hiervan. Ook draagt dit niet bij aan de klimaatambities die de gemeente nastreeft.

De ANWB heeft geadviseerd zogenaamde “verlengde huisaansluitingen” toe te staan, waarbij vanuit een woning of bedrijf een laadpaal in de openbare ruimte wordt gerealiseerd voor rekening van de aanvrager. Het college had hier bezwaren tegen vanwege de overlast, zoals obstakels in het trottoir en het verlies aan parkeerplaatsen. Onze fractie zag deze “verlengde huisaansluitingen” ook als een betere oplossing, waarbij van geval tot geval bezien zou kunnen worden of dat op de betreffende plek mogelijk is.

De wethouder heeft naar aanleiding van de kritische reacties toegezegd de opmerkingen mee te zullen nemen naar het college en ook om in contact te treden met de ANWB hierover. Wij wachten het resultaat hiervan af en houden u op de hoogte.

 
Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Leen van Poppel