Actueel

GB admin

GemeenteBelangen steunt ook de sport met de ivoren ballen

  • Geschreven door GB admin

biljartenlogoIn de commissie Welzijn van dinsdag 18 mei in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Katwijk werden de commissieleden nauwlettend gadegeslagen door diverse leden van de biljartvereniging 'De Bogaert' uit Rijnsburg. Daarbij waren enige leden gehuld in verenigingstenue, waarbij het voor de fractie van GB niet duidelijk was of het nu om het uit- of thuistenue ging, en 'gewapend' met een foudraal waar de biljartkeu wachtte op de meester voor een mogelijk beslissende stoot.

Warm hart voor 'De Bogaert'
Die beslissende stoot zou in geestelijke zin in deze commissievergadering moeten worden gemaakt. Hier lag namelijk een 'oud' collegevoorstel met de advisering om 35.OOO euro te investeren in de verbouwing van de gemeentewerf van Rijnsburg. De biljartvereniging was zeker geen onbekende voor de commissieleden want Aad vom Hofe en Piet de Mooij hadden bij de zoektocht naar een tijdelijke locatie al twee keer eerder in genoemde commissie ingesproken. Dat hoefde nu niet, want de commissie was 'aan zet', een echte denksportterm wat mogelijk is omdat er in de te verbouwen ruimte van de gemeentewerf Rijnsburg ook denksportactiviteiten worden georganiseerd in clubverband.
Vanuit GB was Marcel van Tol de woordvoerder, ook al heeft hij het bij libre nooit verder gebracht dan een serie van drie en is bij het aanschouwen van zijn biljarttechniek elke stoot te plaatsen in de categorie 'kunststoten' en zijn input bedroeg de volgende punten:

  • GB vraagt zich of of het potje 'incidentele sportsubsidies' wordt benut voor de gevraagde investering van 35.OOO euro.
        De leden van de biljartvereniging 'De Bogaert' zullen bij de verbouwing van de gemeentewerf zeker de handen uit de mouwen steken in het kader van zelfwerkzaamheid.
  • Er blijft de voortdurende vraag waarom 'De Bogaert' onder sport komt te vallen en niet onder ouderenzorg in het kader van gecoördineerd ouderenwerk ............. dat blijft een voortdurend vraagteken.
  • Daan Binnendijk zal als verantwoordelijk wethouder de commissie Welzijn nog informeren over de gesprekken met de andere senioren biljartverenigingen ANBO en COBK.
  • GB vindt het belangrijk dat los van de tijdelijke huisvesting er actief wordt gekeken naar de realisering van de definitieve huisvesting. Immers in de gebruikersovereenkomst komt te staan dat de gemeente Katwijk 'geen verplichting voor huisvesting heeft als het pand van de gemeentewerf wordt afgebroken in het kader van de planontwikkeling op die locatie'. Dat kan binnen een tijdsbestek van vijf jaar gebeuren dus ........ de vinger aan de huisvestingspols is het motto van GB.
  • Het is geen optie om één definitieve biljartplek te realiseren in 'De Zwanenburg' in Katwijk aan Zee. Het is belangrijk om in de kern Rijnsburg de biljartvoorzieningen voor Rijnsburgse ouderen te blijven realiseren.
  • Marcel vroeg zich terecht af of de SWOK nog een inhoudelijke en / of financiële inspanning verrichtte bij de zoektocht naar de tijdelijke huisvesting van 'De Bogaert'. Dat deed de SWOK immers wel bij de andere gebruikers in 'De Vlietstede' en met 'De Bogaert' had de SWOK een tientallen jaren bestaande langdurige band ..........

Wethouder Binnendijk kreeg de handen van de commissie Welzijn op elkaar voor dit Collegevoorstel waardoor het als hamerpunt naar de raadsvergadering van donderdag 3 juni zou gaan.

biljartenEn ze biljarten nog lang en gelukkig...
In de raadsvergadering van donderdag 3 juni was dit agendapunt een hamerpunt en met de klap van de vergaderhamer van voorzitter Jos Wienen werd de realisering van de tijdelijke huisvesting bekrachtigd.
Daarmee is het bestuur met de leden van 'De Bogaert' blij dat er een oplossing komt voor hun vertrek uit 'De Vlietstede' maar de zorg voor de definitieve invulling van een locatie blijft voor het bestuur en GB een hot issue.

We zullen u zeker op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen in deze. Zijn er van uw kant vragen, laat het de fractie van GemeenteBelangen of mij maar weten.

Gerard Bol