Actueel

GB admin

Servicepunt Rijnsburg

  • Geschreven door GB admin

In de bezuinigingsvoorstellen van burgemeester en wethouders is de sluiting van de gemeentelijke servicepunten in Rijnsburg en Valkenburg opgenomen. Over deze voorstellen wordt op 30 juni a.s. door de gemeenteraad een besluit genomen. GemeenteBelangen heeft daarom met verbazing kennis genomen van de enquête onder de inwoners van Rijnsburg over de plannen voor een gemeenschapshuis in het oude gemeentehuis.

n deze enquête wordt namelijk naar de mening van de burgers gevraagd over het opnemen van een baliedienst burgerzaken (=servicepunt) in het gemeenschapshuis. Dit terwijl het college al het standpunt heeft ingenomen dat het servicepunt moet worden gesloten. Het voorstel tot sluiting zal op 30 juni a.s. als onderdeel van de bezuinigingsvoorstellen aan de raad worden voorgelegd.

GemeenteBelangen vindt het onbegrijpelijk en onacceptabel dat met deze enquête verwachtingen bij de burgers van Rijnsburg worden gewekt die niet worden waar gemaakt.
Wij zullen hier in de komende raadsvergadering dan ook op terug komen.