Actueel

GB admin

‘Theater in de raadzaal… voor een duppie op de eerste rij’

 • Geschreven door GB admin

Donderdag 28 februari werd er een uur lang door vertegenwoordigers van de zeven fracties (Lijst Van Ginkel is de jongste loot aan de politieke Katwijkse stam) in een oordeelsvormende ronde gesproken over ‘Katwijk in de Kern’. Marcel van Tol, met het blad ‘V.N.G. Magazine’ (Vereniging Nederlandse Gemeenten) in de hand, was de woordvoerder van GemeenteBelangen.
Waarover moesten zij oordelen?

 • Realisering van gemeenschapshuizen in Tripodia, De Roskam en De Terp dan wel het voormalige Valkenburgse gemeentehuis.
 • Centrale bibliotheek op een nader te bepalen locatie in het centrum van de gemeente.
 • Kernvestigingen van de bibliotheek in de gemeenschapshuizen in Hoornes / Rijnsoever, Valkenburg en Rijnsburg (De Burgt).
 • De realisering van een nieuw cultureel / educatief centrum inhoudende de centrale bibliotheek en een cultuurpodium van tweehonderd stoelen op een nader te bepalen locatie in het centrum van de gemeente.

Foto KIK 1Wat is er de afgelopen jaren wel niet veel gesproken, gevraagd en geschreven over dit onderwerp? Na een tweetal eerdere informatieve rondes, waar ook het verzoek van de Baptistengemeente betreffende de verbouwing van Tripodia op de politieke tafel werd gelegd, moest er nu (eindelijk) boter bij de alom bekende vis komen. Alle fracties konden met hun statement over deze punten ‘uit de boekenkast’ komen in de raadzaal.

‘Ik begrijp het niet’
Met deze zinsnede startte Marcel van Tol voor GemeenteBelangen zijn betoog, verwijzende naar de verhalen (soms langer dan in de tijden van de oude commissiestijl) en de insteek van politieke collega’s. ‘Waarom investeren we niet in cultuur voor heel jong tot heel oud met wat het college hier voorstelt? Dit is wat Katwijk nodig heeft. Het gaat helemaal nog niet om de locatie van de bieb, maar wel om kwaliteit… kwaliteit welke je biedt met een nieuwe theaterzaal van tweehonderd stoelen waar de bibliotheek ook voor kan plannen. Dan kan je na afloop in het centrum nog wat drinken. Dat is heel wat anders dan na een theatervoorstelling nu in Tripodia na afloop een kroketje te gaan scoren bij een nabijgelegen snackbar’.
Hij sprak ook zijn verbazing uit over hoe andere fracties het agendapunt benaderden. ‘Wij van GB zijn ervoor om deze ontmoetingsplekken voor de burgers te realiseren’.
Maar natuurlijk sprak Marcel ook over de door het college nog in te bouwen beslismomenten en financiële bewaking van het proces (al doet het persbericht van de PvdA hierover anders geloven) en dat werd ook door de meeste fracties ook geestelijk omarmd.

Foto KIK 2‘Bibliotheek moet digitaal verleiden’
Dit is de kop van het artikel in het V.N.G. Magazine (nr. 4) waar Marcel in zijn betoog op bijna Maoïstische wijze mee zwaaide. Het beschrijft de bibliotheek van de toekomst in Assen. Na een financieel opgelegde korting (een mooier woord voor ‘bezuiniging’?) van 25% is het roer in denken… en handelen omgegaan. En nu staat er een gloednieuw gebouw met touch tables, een multitouch wand en een televisiestudio en… boeken zijn er ook nog. ‘Hoe gaaf kan het zijn, ik zie het zo voor me, kleinkinderen die opa aan de touch table foto’s van bomschuiten digitaal voortoveren. Dat is toch wat we willen?’, was Marcels reactie.

Hoe zaten de andere fracties erin (op hoofdlijnen)?

Zomaar wat krenten uit de politieke pap van de andere fracties op deze onderwerpen:

 • De CU is voor een kleinere bibliotheekvestiging in Katwijk aan Zee, de backoffice kan naar een nabijgelegen leegstaande ruimte, het moet meer een gemeenschapshuis worden. En er moet aandacht zijn voor de vraag van de Baptistengemeente in Tripodia.
 • Lijst Van Ginkel wil Tripodia behouden, geen nieuwbouw voor de bibliotheek en de backoffice kan naar Rijnsburg. Door de opkomst van de E-books zal er minder ruimte nodig zijn.
 • De S.G.P. kan meegaan in het bibliotheekvoorstel maar heeft vele vragen bij de andere beslispunten.
 • De PvdA kan instemmen met alle beslispunten maar heeft veel vragen / opmerkingen bij de verdere financiële en inhoudelijke uitwerking.
 • Het C.D.A. kan meegaan, als conclusie van een lezing van bijna tien minuten, maar het draagvlak zit vooral in de zinsnede: ‘Ja, eigenlijk moet er iets gebeuren’.
 • Wel kernvestigingen maar geen centrale bibliotheek is de opvatting van de VVD, geen cultuurpodium, positieve insteek naar de gemeenschapshuizen, voor de support van de Baptistengemeente maar… tegen het voorliggende plan van het college.

Dit alles deed Marcel aan het einde van een klein debat na alle ‘fractiepresentaties’ de historische uitspraak ontlokken: ‘Als we geen theaterzaal in het centrum krijgen, kom dan maar naar het theater in deze raadzaal, dan kan je voor een duppie op de eerste rij zitten en krijg je nog koffie plus ook’.

En hoe nu verder?
De definitieve besluitvorming met een na alle kritische kanttekeningen, ook van GB, aangepast raadsvoorstel komt binnenkort in de raadsvergadering op de agenda. De raad houdt hiermee na alle opmerkingen ook de vinger aan de politieke pols bij de verdere uitwerkingen.
Heeft u vragen over deze plannen in algemene zin, vragen over de inbreng van GemeenteBelangen of ziet u kansen of problemen… laat het ons weten. De fractie van GB gaat graag met u in gesprek, want dit is een onderwerp wat alle Katwijkers, in de breedste zin des woords, raakt!

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol