Actueel

GB admin

Huisvesting ambtelijke organisatie in het Heerenhuys en behoud servicepunt in Rijnsburg

  • Geschreven door GB admin

GemeenteBelangen heeft zich in de vergadering van de commissie Bestuur van 16 september positief uitgesproken over het voornemen om te gaan onderhandelen over de huur van het Heerenhuys in Katwijk a/d Rijn voor het onderbrengen van een deel van de ambtelijke organisatie.

GemeenteBelangen vindt dit in de huidige onzekere situatie waarin we verkeren voor wat betreft de economische situatie, bezuinigingen, eventuele wijzigingen in het gemeentelijk takenpakket en de gevolgen hiervan voor de omvang van de ambtelijke organisatie de beste oplossing.
Hiermee wordt een verdere versnippering van de ambtelijke organisatie over meerdere locaties voorkomen en kunnen de ambtenaren in twee gebouwen (gemeentehuis Katwijk en het Heerenhuys) worden ondergebracht, die ook voor de komende jaren voldoende ruimte bieden. Uitgangspunt voor GemeenteBelangen is wel dat de huisvestingskosten niet zullen toenemen.

Ook kan GemeenteBelangen van harte instemmen met het voornemen van het college om het oude gedeelte van het gemeentehuis Rijnsburg te bestemmen tot multifunctioneel centrum, dus voor verenigingen en maatschappelijke organisaties. Dit is altijd al een speerpunt van GemeenteBelangen geweest.

GemeenteBelangen kan zich echter niet vinden in de door het college nu reeds uitgesproken voorkeur voor het opheffen van het servicepunt in Rijnsburg, hoewel hiervoor pas later een voorstel zal worden gedaan. GemeenteBelangen hecht er namelijk sterk aan dat de inwoners van Rijnsburg hun bij de fusie ingestelde servicepunt kunnen behouden en hun paspoort, rijbewijs en dergelijke in hun eigen dorp kunnen blijven verkrijgen. Wij hebben dit daarom nu reeds duidelijk kenbaar gemaakt aan het college.