Actueel

GB admin

Sluiting servicepunt Rijnsburg

  • Geschreven door GB admin

Servicepunt RijnsburgGeen woorden maar daden bij de politieke partijen?

Op 30 juni is in de gemeenteraad de Kadernota 2012 behandeld. Onderdeel hiervan waren de bezuinigingsvoorstellen uit het rapport “Scherp aan de wind”. Eén van deze voorstellen was de sluiting van het servicepunt Rijnsburg. GemeenteBelangen heeft met de steun van de PvdA een voorstel (amendement) ingediend om dit servicepunt open te houden.

In 2010 maakten ruim 4000 Rijnsburgers gebruik van de diensten van dit servicepunt, waaruit blijkt dat het in een duidelijke behoefte voorziet. Sluiting betekent dat er een voor de burgers belangrijke voorziening uit Rijnsburg verdwijnt. Een voorziening die met name ook voor de bereikbaarheid voor ouderen en gehandicapten van wezenlijk belang is.

Het voorstel van GemeenteBelangen en PvdA kreeg echter geen steun van de overige partijen. Met name hadden wij gehoopt en verwacht dat het CDA ons voorstel zou steunen. Deze partij had namelijk in haar verkiezingsprogramma voor de laatstgehouden raadsverkiezing als speerpunt opgenomen “Servicepunten in Rijnsburg en Valkenburg openhouden”. Ondanks deze verkiezingsbelofte gaat het CDA nu opeens akkoord met sluiting. Het CDA heeft haar kiezers in Rijnsburg, waaronder ook veel ouderen, dus wel iets uit te leggen.

Ook een ander voorstel dat GemeenteBelangen samen met PvdA en SGP heeft ingediend om in afwachting van de resultaten van de enquête met betrekking tot het gemeenschapshuis nog geen besluit te nemen over de sluiting van het servicepunt kreeg geen steun van de collegepartijen VVD, ChristenUnie en wederom het CDA. In die enquête werd onder andere de mening gevraagd van de burgers over de vestiging van een baliedienst burgerzaken (= servicepunt) in het toekomstige gemeenschapshuis.
Wij vonden het ongewenst en naar de burgers van Rijnsburg niet te verkopen om tijdens dit proces een besluit te nemen over de sluiting van het servicepunt. Voor de burgers is dit namelijk niet te begrijpen.

Het verwerpen van beide voorstellen betekent helaas definitief sluiting van het servicepunt. Staat u dus over enige tijd voor een dichte deur bij het Rijnsburgse servicepunt, denkt u dan maar eens terug aan welke partijen dit besloten hebben in de raadsvergadering van 30 juni.
“Geen woorden maar daden”, is een regel uit het Feyenoordclublied maar geldt nu zeker voor het CDA.