Actueel

GB admin

De kogel is door het zwembad…

  • Geschreven door GB admin

In de raadsvergadering van 10 oktober heeft de meerderheid van de gemeenteraad de voorkeur uitgesproken voor de variantkeuze nieuwbouw zwembad Aquamar. Waar de fractie van GemeenteBelangen vast hield aan de optie van renovatie, waarmee ook het 50 meter bad kon worden behouden, was de fractie Van Ginkel de enige andere tegenstemmer door vast te houden aan de optie groot onderhoud. De argumenten waarom GB voor deze optie heeft gekozen zijn in een eerder geplaatst bericht op deze website terug te lezen.

- Katwijkse politiek neemt afscheid van 50 meter bad in Aquamar
- Discussie over zwembad Aquamar wordt vervolgd
- Eerste uitwisseling van politieke gedachten over variantkeuzes Aquamar

Amendement investeringsbudget
Dezelfde raadsmeerderheid steunde ook het amendement waarin het college van B&W werd opgedragen ‘een voorlopig maximaal investeringsbudget beschikbaar te stellen van 17,3 miljoen euro en een definitief maximaal investeringsbudget vast te stellen na uitkomst van de te houden marktconsultatie’.
Een belangrijke opmerking in het amendement was ook de zinsnede dat ‘eventuele tegenvallers dienen binnen het project te worden opgelost’. De motie van de CU en de PvdA over de voorgestelde tariefsverhoging werd na rijp beraad door de fractievertegenwoordigers ingetrokken. Voor zowel het amendement als de motie kreeg GB de handen niet op elkaar.

Aquamar 1

‘Wij politici zijn geen zwembadbouwers’

Deze zin werd uitgesproken door de CDA – vertegenwoordiger en staat als een paal boven het (zwem)water. Dat betekent ook dat er binnen het genoemde investeringsbudget nog door deskundigen naar mogelijke versoberingen zal worden gekeken. In de gemeenteraad zijn daar diverse variaties voor gepasseerd na de collegevoorstellen voor versobering. Het totale plan zal dan in het traject naar de te realiseren bouw nog twee keer de gemeenteraad passeren.
Van GemeenteBelangen zijn we in ieder geval blij dat er na vele jaren onzekerheid nu duidelijkheid is over wat er gaat gebeuren met Aquamar.
Over de wijze van invulling voor de toekomst verschillen we van mening met de meeste fracties, maar dat er iets gaat gebeuren, is het belangrijkste. En ook GB houdt, net als de andere fracties, de vinger aan de politieke pols wat betreft het kostenplaatje bij de realisering van deze nieuwbouwvariant.

Gerard Bol,
Fractie GemeenteBelangen.