Actueel

Amy Guijt

Niet bezuinigen op onderwijsondersteuning

  • Geschreven door Amy Guijt

Tijdens de coronacrisis heeft het onderwijs innovatie, kracht en flexibiliteit getoond. In rap tempo werd overgeschakeld naar digitaal onderwijs. Voor sommige leerlingen een uitkomst, voor andere een gemis. Het is dan ook niet uitgesloten dat er straks extra ondersteuning nodig is voor sommige leerlingen. GemeenteBelangen diende tijdens de Algemene Beschouwing daarom een wijzigingsvoorstel in om de voorgestelde bezuinigingen in het onderwijs niet ten koste te laten gaan van leerlingen en ondersteuning.

Onderwijs


Het college stelde namelijk voor €150.000,- te bezuinigen binnen het onderwijs. Echter was niet gespecificeerd wáár deze bezuinigingen daadwerkelijk terecht gingen komen. Dit baarde GemeenteBelangen zorgen. Wij pleitten al langere tijd voor een inclusief onderwijssysteem waarbij kinderen met en zonder beperking zoveel mogelijk naar een school in de buurt kunnen. Bezuinigingen passen daar niet bij.

Het wijzigingsvoorstel van GemeenteBelangen werd door een grote meerderheid van de gemeenteraad gesteund, PvdA en D'66 dienden het mede in. Daardoor zijn we ervan verzekerd dat er geen bezuinigingen plaats zullen vinden binnen de ondersteuning in het onderwijs.

Zeker gezien het feit dat we afgelopen week weer hebben moeten overschakelen naar digitaal onderwijs is GemeenteBelangen zeer blij met de aanname van ons voorstel.