Actueel

Amy Guijt

Streef naar inclusief onderwijs

  • Geschreven door Amy Guijt

De scholen zijn weer begonnen! Kinderen zitten in de schoolbanken, leraren zijn aan het werk & ons college is aan de slag met een nieuwe onderwijsagenda. In de laatste vergadering voor het zomerreces besprak de gemeenteraad de startnotitie voor deze agenda, de kleine kaders en richtlijnen. GemeenteBelangen viel echter één ding op. In de startnotitie wordt meerdere malen gesproken over passend onderwijs en nergens over inclusief onderwijs. Gewoon een kwestie van andere woordkeus kun je denken, maar in essentie zijn het twee verschillende dingen.
inclusief onderwijs 3

Want wat klinkt beter? Een school die zich aan past aan de manier van leren van een kind, of een kind dat zich aanpast aan de school? Dat is precies het verschil tussen inclusief en passend onderwijs. Bij passend onderwijs wordt er een manier van onderwijs gezocht die past bij het kind. Maar hierbij is het niet van zelfsprekend dat dit op een reguliere school in de buurt kan. Kinderen met een chronische aandoening, hoogbegaafdheid of leerproblemen komen hierdoor regelmatig in het speciaal onderwijs terecht. Dit is vaak verder van huis, gescheiden van buurtgenootjes en kinderen zonder speciale behoefte. Inclusief onderwijs daarentegen is een onderwijsvorm die alle kinderen welkom heet, ongeacht de achtergrond, ervaring of manier van leren en spelen.

Op een inclusieve school wordt altijd gezocht naar mogelijkheden om ieder kind de juiste ondersteuning te bieden. De school past zich aan aan de manier van leren van het kind. Professionals werken nauwer samen over de grenzen van disciplines heen, en zoeken meer de samenwerking met ouders om kennis over en weer te delen. Met een inclusief schoolsysteem is het voor ieder kind mogelijk om naar een school in de buurt te gaan, waar hij of zij ook naar toe zou gaan wanneer er geen speciale behoefte was. En dat is wat GemeenteBelangen graag wil voor Katwijk. 

GB zou dan ook graag zien dat er in de nieuwe onderwijsagenda een streven naar inclusief onderwijs uitgesproken wordt. De onderwijsagenda wordt namelijk voor vier jaar vastgesteld. Wanneer Katwijk nu een ambitie voor passend onderwijs gaat formuleren worden we het traagste jongetje van de klas op dit beleid. Nederland heeft namelijk al drie jaar een ondertekend VN verdrag liggen waaruit het recht op inclusief onderwijs volgt. En ook de tweede kamer heeft onlangs een motie aangenomen om een coalitie voor inclusief onderwijs te gaan bouwen. Laat Katwijk de uitdaging aan gaan om het schoolsysteem zo inclusief mogelijk te maken!