Actueel

Paulina Smit

Openbaar onderwijs in ’t Duyfrak in de knel

  • Geschreven door Paulina Smit

dubbelburg valkenburgSinds de opening van de brede school in 2015 in de nieuwe wijk ’t Duyfrak te Valkenburg, groeit de openbare
school De Dubbelburg veel sneller dan voorzien. Het gevolg is dat steeds meer groepen naar de hoofdlocatie aan de Valkenhorst moesten verhuizen. Dat begon met groep 8. Daarna volgden groep 7 en 6 en nu moet het komende schooljaar ook de helft van groep 5 daarheen. Bijna de helft van de kinderen uit ’t Duyfrak kan dit schooljaar niet meer in de eigen wijk naar het openbaar onderwijs. Al deze kinderen moeten zich nu door het, drukke en fietsonveilig beschouwde dorp, wringen. Ouders met meerdere kinderen die naar twee locaties moeten,komen hierdoor in een spagaat. 

De Dubbelburg heeft 13 lokalen nodig en volgens de prognose volgend jaar 14 lokalen, zij krijgt er maar 12. In de brede school in ’t Duyfrak is ook basisschool De Burcht gehuisvest. De Burcht heeft voor aankomend schooljaar 17 lokalen nodig en zij krijgt er op hoofd- en dislocatie samen 19. Waarvan ze er 1 verhuurt aan de peuterspeelzaal. Een uitwissel van lokalen tussen beide scholen zou het probleem kunnen oplossen. In de praktijk blijkt dit niet te gebeuren. De gemeente maakte een verkeerde inschatting van de groei van het openbare onderwijs en gebruikte een onjuist rekensommetje om de lokalen te verdelen. De Burcht heeft 7 m2 BVO per leerling en De Dubbelburg maar 5 m2. De leerlingen en ouders lijken nu de dupe te worden van deze inschattingsfout. Met als resultaat dat, na een gevulde hoofd- en dislocatie, De Dubbelburg een lokaal in de leegstaande Otto Baronschool als aangeboden oplossing krijgt voor het ruimtegebrek. De gemeente verdeelt De Dubbelburg over drie locaties terwijl De Dubbelburg recht heeft op een 13lokaal op de locatie ‘t Duyfrak.

Het zou zomaar kunnen dat ouders straks langs drie locaties moeten voor openbaar onderwijs. Onwenselijk, vindt GemeenteBelangen. GB zet zich in voor inclusief onderwijs waarbij alle kinderen naar een basisschool van hun eigen keuze kunnen. Daarbij hoort ook een divers onderwijsaanbod en goede onderwijshuisvesting. Daarvoor is de gemeente verantwoordelijk. Na eerder vragen te hebben gesteld over dehuisvestingsproblemen van De Dubbelburg, zal de fractie van GB zich nu verder beraden om tot een betere oplossing te komen voor de ouders en leerlingen van De Dubbelburg.