Actueel

René Slootweg

Betaalbare woningen betaalbaar houden

  • Geschreven door René Slootweg

De woningnood is hoog en de huizenprijzen rijzen de pan uit. Er wordt regelmatig gezegd dat we moeten bouwen voor de verpleegkundige, de timmerman en de lerares. Want betaalbare koopwoningen zijn enorm schaars. Maar worden ze dan eindelijk gebouwd zijn deze woningen vaak na één keer doorverkopen alweer onbetaalbaar voor starters en mensen met een laag of gemiddeld inkomen.

Betaalbare woningen
Om dit te voorkomen kan de gemeente regels opstellen in het zogeheten doelgroepenbeleid. Dit beleid is primair bedoeld om woningen voor langere tijd beschikbaar te houden voor een bepaalde doelgroep. Zo blijven sociale huurwoningen voor 30 jaar beschikbaar voor de daarvoor gereserveerde doelgroep en middel dure huurwoningen voor 20 jaar. Vervolgens stelt het college voor om bij sociale en middeldure koopwoningen een termijn van één jaar te hanteren. Daarna mag de woning gewoon ver boven de originele prijs verkocht worden en is de woning wederom niet meer beschikbaar voor de oorspronkelijke doelgroep: starters, jonge gezinnen en andere mensen met een gemiddeld inkomen. Opkopers en doorverkopers zullen met een termijn van een jaar niet aan banden worden gelegd. Nu we dit eindelijk kunnen vastleggen in een beleid vindt GB de termijn van één jaar echt te kort.

GemeenteBelangen zal daarom bij het besluit een amendement indienen om het termijn op te rekken naar minimaal 10 jaar. Men mag binnen deze termijn uiteraard wel de woning doorverkopen, maar niet tegen woekerprijzen met tonnen winst zoals momenteel regelmatig gebeurd. Volgens GB moeten we dit juist nu vastleggen omdat er de komende jaren zo'n 7500 nieuwbouw woningen bij gaan komen in Katwijk. Wij willen niet dat deze nieuwe woningen na één jaar weer onbereikbaar zijn voor de gemiddelde Katwijker.

Het college vindt het moeilijk en ingewikkeld dit amendement uit te voeren en raadt het daarom af. Het stelt voor om later met twee andere beleidsstukken te komen, een anti-speculatie beleid en een zelfbewoningsplicht, en het daarmee te regelen. Maar wanneer is later? En wat als deze beleidsstukken ook “moeilijk” of “ingewikkeld “ zijn? Dan zijn we deze woningen wederom kwijt voor de doelgroep.

GemeenteBelangen vindt daarom dat dit het moment is om het vast te leggen. De toekomstige beleidsstukken van het college kunnen de handhaving en uitvoering altijd vereenvoudigen of versterken. Maar nu de termijn op één jaar laten staan is niet verantwoord, dan zijn we tegen de tijd dat het college met ander beleid komt alweer vele woningen kwijt. GB wil Katwijk betaalbaar houden voor iedereen.

 

NOTE: Gemeente Noordwijk heeft een zelfde verordening opgesteld (zie artikel 4.2): 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Noordwijk/CVDR620931.html