Actueel

Amy Guijt

GB kritisch met vertrouwen in situatie DSV

  • Geschreven door Amy Guijt

DSV

De laatste raadsavond voor het zomerreces kon rekenen op een stevig debat. De financiële problemen van DSV en de afgegeven garantstelling van de gemeente werden uitvoerig besproken. In 2013 besloot de gemeenteraad unaniem om voor 55 miljoen garant te staan voor DSV. GemeenteBelangen was toen kritisch, stelde tientallen vragen & wilde geen lichtvoetig besluit over zo’n enorm bedrag. Ook nu blijft GemeenteBelangen kritisch, maar wel met vertrouwen in de toekomst.


Oppositiepartijen spraken over wantrouwen, ontbrekende informatie & onbehoorlijk bestuur. Eerdere financiële debacles werden aangehaald, en er werd een motie van wantrouwen ingediend. Onterecht vindt GemeenteBelangen. Toen de problemen bij DSV boven tafel kwamen heeft het college gehandeld én de gemeenteraad ingelicht. De gemeenteraad is dus al een jaar betrokken. Inmiddels is het bestuur van DSV vervangen, heeft de gemeente een openbestuursstijl & is er onafhankelijk onderzoek gedaan. Bij aangehaalde eerdere debacles was sprake van onbekwaamheid van ambtenaren, nu van onbekwaam bestuur bij DSV. Er lijkt geen sprake van kwade opzet, maar wel een te onbekwaam bestuur voor een goede bedrijfsvoering bij DSV stellen onderzoeksrapporten.


De oppositie wilde een raadsenquête vanwege gesuggereerde ontbrekende informatie Als GemeenteBelangen dacht dat er informatie ontbrak zouden wij zeker aansluiten. Maar gezien er twéé uitgebreide onafhankelijke onderzoeken zijn gedaan, raadsleden ruim honderd vragen hebben ingediend en beide onderzoeksrapporten tot dezelfde conclusies kwamen ziet GemeenteBelangen geen meerwaarde. Tevens kost een raadsenquête veel tijd van raadsleden en ambtenaren, blijft er minder tijd over voor andere zaken en loopt het kostenplaatje snel op tot €150.000,-. GemeenteBelangen kijkt liever vooruit en pakt dit fiasco aan! Het college erkent de gemaakte fouten, neemt alle aanbevelingen uit de onderzoeken over & blijft de gemeenteraad betrekken. Documentatie wordt voortaan anders beheerd, de wethouder controleert strikter op de volledigheid van informatie bij financiële controle van garantstelling en garantstellingen worden scherper geformuleerd om informatie af te dwingen.


GemeenteBelangen praat de situatie zeker niet goed, maar diverse media schetsen schrikbeelden. Inwoners, cliënten en werknemers van DSV zouden de dupe worden van dit debacle. De zorgkwaliteit omlaag en de belastingen omhoog. De vork zit anders in de steel. DSV heeft enorme financiële fouten gemaakt en de gemeente had dit eerder moeten constateren. Maar de financiële hulp aan DSV is een lening en geen gift. En door deze financiële steun van de gemeente komen cliënten en werknemers juist niét in gevaar en kan goede zorg geborgd worden.


GemeenteBelangen vertrouwt op de genomen maatregelen en zal het vervolgtraject kritisch volgen.