Actueel

GB admin

Woonvisie blijft een abstract woord… dan nu concreet!

  • Geschreven door GB admin

In de commissie Ruimte van maandag 17 september is er uitgebreid over de woonvisie gesproken. Ook hebben diverse partijen hierover een reactie in de lokale bladen geplaatst. Het is een zeer belangrijk onderwerp, maar als we waar dan ook in Katwijk mensen naar de woonvisie vragen dan vrees ik dat het stil wordt. Wat betekent deze woonvisie voor Katwijk? Welke plannen zijn er verwoord? Zijn er veranderingen in vergelijking met een eerder opgestelde woonvisie? Laten we eens een concreet voorbeeld beschrijven waar u zelf naar kunt kijken in Katwijk.

In deze woonvisie wordt innovatief bouwen benoemd. Maar het is niet duidelijk wat met dit innovatieve bouwen wordt bedoeld. We moeten natuurlijk niet terug naar de jaren zestig toen minister Schut van woningbouw per helikopter de ene na de andere fabriek opende waarin bouwdelen werden vervaardigd om snel goedkope flats uit de grond te kunnen stampen. Daarmee werd in die jaren het woningtekort opgelost.

Hans Vingerling van GB heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W. In de reactie konden we lezen dat een belangrijk aspect om innovatie snel in de markt ingevoerd te krijgen toch een vorm van eenheid in bouwen is. Producten kunnen dan makkelijker uitwisselbaar zijn.

woonvisieWordt het dan saai? Is alleen stapelbouw mogelijk? Gaat dit ten koste van woonkwaliteit en een fraaie uitstraling van de woning? U kunt er met al uw zintuigen zelf over oordelen. De proefwoning met de naam ‘ApparterrA’ aan de Valkenburgseweg in Katwijk aan den Rijn (vlakbij de molen) is in onze ogen pas een echt voorbeeld van innovatief bouwen. Hier heeft niet alleen techniek of standaardisatie centraal gestaan.

De innovatie zit hem hier in het multidisciplinair samenwerken van de ontwerper, leveranciers en bouwer aan een concept waarbij een echt innovatief bouwconcept is gerealiseerd. En het een goedkoper concept dan ‘traditionele bouw’ met een gelijk aantal vierkante meters en… met ook veel meer bouwvariaties. GemeenteBelangen vindt het een veelbelovend concept en meer informatie vindt u ook op de website

www.apparterra.nl. Wat vindt u er van? Laat het ons maar weten op onze website www.gbkatwijk.nl