Actueel

GB admin

GemeenteBelangen heeft nog zorgen over Wmo 2015

  • Geschreven door GB admin

Vanaf  januari 2015 wordt het menens met de bezuinigingen in de Wmo. Het college organiseert veel extra raadscommissies om samen met de ambtelijke organisatie de raasdsleden te blijven informeren over alles wat er te gebeuren staat. Op 9 oktober was er een oordeelsvormende zitting over het beleidsplan Wmo 2015 en de bijbehorende verordening die bepaalt hoe de gemeente dat beleid gaat uitvoeren.

Wmo 4Zorgen over en voor wat komen gaat

Raadsleden van GB en de andere fracties krijgen nu al brieven van bedlegerige mensen die dit jaar huishoudelijke hulp krijgen via de Wmo maar dat volgend jaar zelf moeten betalen als ze wat inkomen hebben. Waar de financiële grens komt te liggen, is nu nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat alleen mensen met een heel laag inkomen geldelijke ondersteuning zullen krijgen.

Bovenop deze onduidelijkheid komt de wijze hoe deze brief is opgesteld. Het gemeentelijke schrijven bevatte veel ‘stadhuistaal’. Een voorbeeld: ‘De huishoudelijke hulp wordt een algemene voorziening die ieder zelf moet  betalen’.  Dit is alleen begrijpelijk als je weet dat in de stadhuistaal ‘algemene voorziening’ het tegendeel is van ‘maatwerkvoorziening’.  Huishoudelijke hulp is nu een maatwerkvoorziening waarvoor je een ‘indicatie’ moet hebben omdat de gemeente die hulp betaalt. Maar in 2015 moet iedereen die hulp zelf betalen en heb je geen indicatie meer nodig. Daarom noemt de gemeente de hulp een algemene voorziening. Verwarrend, dus er valt nog heel veel uit te leggen.

Waarover schreven zij… en hoe?

GB heeft aangedrongen op het gebruik van ‘gewone mensentaal’. Een beetje ‘Jip en Janneke-taal’ kan ook best helpen! Met eventueel een juridische regeltje onderaan de brief dat ontvangers geen aanspraken kunnen maken n.a.v. de betreffende brief. Beter nog, de afdeling communicatie test elk briefontwerp bij de leden van de Wmo-adviesraad. In deze adviesraad zijn vertegenwoordigers van alle doelgroepen opgenomen.

Wethouder Mostert ontkende overigens dat er problemen waren met deze brief. ‘De gemeente had 1200 brieven gestuurd en maar 25 klachten ontvangen’, was zijn reactie in de raadscommissie 9 oktober. Kennelijk staan de fracties van de politieke partijen dichter bij deze  mensen.

Deadline voor ondertekening komt in zicht

In de uitvoering gaat het zeker spannen. GemeenteBelangen vroeg de wethouder of de gemeente de contracten met de zorgaanbieders al had getekend.  Dat moest vóór 1 oktober gebeuren maar bleek 9 oktober ’s avonds nog niet te zijn gebeurd. Dat is niet leuk voor de zorgaanbieders en hun werknemers want die hebben óók tijd nodig om zich voor te bereiden. De wethouder beloofde dat de contracten vóór 1 november zouden worden ondertekend. GB zal hiernaar vragen in de besluitvormende  sessie van donderdag 30 oktober. Tijdige ondertekening is immers een teken van beheersing van het proces van planning en voorbereiding. Wordt op zeker vervolgd!

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer