Actueel

Amy Guijt

GB Motie aangenomen: Geef zorgprofessionals een stem

  • Geschreven door Amy Guijt

Het klinkt logisch, een zorgprofessional raadplegen als de gemeente moet praten over de zorg van onze inwoners. Huisartsen, wijkverpleegkundigen en case managers zijn vaak nauw betrokken bij de inwoners met een zorgvraag. Zij zijn daardoor volledig op de hoogte van het ziektebeeld, het verloop en het verloop van de zorgbehoefte. Echter, zorgprofessionals hebben in onze gemeente nog geen erkende stem. Ze mogen wel hun mening uitspreken maar of de gemeente luistert is een tweede.

motie WMO

 

Zonde, vindt GemeenteBelangen. Daarom heeft GB tijdens de algemene beschouwingen van vorige week een motie ingediend die het college verzoekt om deze zorgprofessionals wél een erkende stem te geven. 24 van de 33 raadsleden stemden in met ons verzoek. Een goede eerste stap, want iedereen heeft recht op de zorg die hij of zij nodig heeft. Dit gaat nu nog wel eens mis, waardoor inwoners met een zorgbehoefte toch problemen ervaren.

De zorgaanvragen (WMO-indicaties) worden momenteel zelfstandig uitgevoerd door een WMO-consulent. In tegenstelling tot de zorgprofessionals beschikken de meesten enkel over een beperkte algemene medische basiskennis. De WMO consulent bezit minder kennis en expertise van complexe ziektebeelden, zorgvraag en/of casuïstiek. Bij een simpele aanvraag, zoals een rolstoel voor iemand met een verlamming, kan deze medische basiskennis voldoende zijn. Maar bij complexere ziektebeelden wordt het lastiger. Want wat is er nodig om iemand met dementie zolang mogelijk thuis te laten wonen, welke zorgbehoefte hebben jongvolwassenen met niet aangeboren hersenletsel en wat als iemand te kampen heeft met meerdere ziektebeelden en een complexe hulpvraag? In deze situaties kunnen we als gemeente de expertise van de zorgprofessionals goed gebruiken vindt GemeenteBelangen.

GB is dan ook blij dat de gemeente dankzij de motie nu naar mogelijkheden gaat zoeken om de professionals een erkende stem te geven bij het indiceren van de zorgaanvragen.