Actueel

GB admin

GemeenteBelangen roept niet mee over de Wmo

  • Geschreven door GB admin

WMO 3

Alles wat raadsleden donderdagavond 30 oktober in het besluitvormende deel over het beleidsplan en de verordening Wmo riepen was overbodig. Ze hadden namelijk al twee keer eerder anderhalf uur gesproken over het beleidsplan en de verordening in een informatieve- gevolgd door een oordeelvormende sessie. De voorzitter had daar geconcludeerd dat de raad donderdag 30 oktober zonder beraadslaging een besluit kon nemen.

Maar in plaats van te gaan stemmen, begonnen bijna alle woordvoerders van de verschillende fracties opnieuw te roepen wat hun partij van het beleidsplan en verordening Wmo 2015 vond, ook al had niemand na de eerder vermelde conclusie daarover iets nieuws te zeggen. Het was daarom geen verrassing dat de raad na een uur van herhalingen het nieuwe beleidsplan en de verordening Wmo 2015 zonder hoofdelijke stemming aan nam.

WMO 2 1Vreemde gang van vergaderzaken

Zo’n gang van zaken past niet in het nieuwe vergadermodel. Dat kent een informatieve sessie waarin raadsleden informatie kunnen inwinnen bij burgers / organisaties en collegeleden. En daarna is er een oordeelvormende sessie waarin raadsleden met elkaar en mogelijk de wethouder debatteren.  Dat moeten boeiende sessies kunnen zijn waarin de kiezers de standpunten van hun partij kunnen horen, en natuurlijk ook die van de andere fracties. GemeenteBelangen had in die sessie zijn visie gegeven. Met de conclusie dat er geen verdere beraadslaging zou volgen zag GB daarom in de raadsvergadering van donderdagavond 30 oktober af van saaie herhalingen van achter het spreekgestoelte.

De motie van 120%

GB ondertekende wel met de VVD en D’66 een motie van de PvdA over de geldelijke ondersteuning van huishoudens op bijstandsniveau die huishoudelijke hulp nodig hebben omdat iemand ziek of gehandicapt is. De motie vroeg de wethouder te tellen hoeveel van zulke huishoudens een inkomen hebben gelijk aan 110% van de bijstand en hoeveel een inkomen gelijk aan 120% van de bijstand. Maar de rest van de raad stemde tegen. Dat was jammer want de Wmo kan een te zware financiële last worden voor huishoudens met bijstand die huishoudelijke hulp nodig hebben. Dit speelt zeker als de huren ook nog omhoog gaan. GemeenteBelangen zal voor deze groep opnieuw aandacht vragen wanneer de gemeente meer zicht heeft op het totaal van de uitgaven voor de Wmo.

Geert Diemer,

Fractie GemeenteBelangen