Actueel

GB admin

Nog niet voor elkaar: de brieven over de huishoudelijke hulp

  • Geschreven door GB admin

briefSamen met Gert Varkevisser van de ChristenUnie heeft Geert Diemer van GemeenteBelangen donderdagavond 5 maart mondelinge vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Bij huisbezoeken krijgen zij namelijk signalen dat de brieven van de gemeente aan de inwoners over de veranderingen in de zorg, onduidelijk en ingewikkeld zijn. Deze burgers geven ook aan dat soms informatie ontbreekt die zij belangrijk vinden. Een voorbeeld is informatie over hoeveel spaargeld ze mogen houden als ze qua inkomen bijzondere bijstand nodig hebben voor de huishoudelijke hulp. Dat inkomen bestaat dan meestal uit AOW plus een klein pensioen. Denk daarbij aan een pensioen van €50 tot €100 bovenop de AOW.

De mensen kunnen hun toekomstige aankopen (vervangende koelkast, bril, televisie, vloerkleed enz.) niet goed plannen als ze niet weten hoeveel geld ze mogen houden. Een ander voorbeeld is dat sommige brieven verwijzen naar artikelen uit de verordeningen die de brief niet toelicht. De burgers moeten daardoor zelf op zoek.

GemeenteBelangen en ChristenUnie menen dat de gemeente dit kan voorkomen door de brieven eerst in concept voor te leggen aan een groepje vrijwilligers uit de doelgroep.

De brieven kunnen zo beter leesbaar worden. Dat is absoluut nodig, want ze zijn geschreven vanuit het perspectief van de ambtenaar.

Nog een argument: deze week is uit onderzoek gebleken dat vier van de tien aanvragers van een uitkering laaggeletterd zijn.

Tot slot:  deze werkwijze zal de dienstverlening verbeteren

Wethouder Mostert vond het onnodig om hier extra aandacht aan te besteden. Mensen konden hun klachten indienen bij het WMO loket maar daar had hij weinig klachten gekregen. Hij vond het raar dat de burgers bij de politiek klaagden en niet rechtstreeks bij de gemeente. Alsof deze doelgroep makkelijk in de pen klimt, mailt of belt naar de WMO lijn.  Varkevisser en Diemer kregen deze klachten in ieder geval pas te horen nadat ze een poosje met de mensen hadden gepraat.

GB vindt het tijd voor een motie en gaat alle fracties vragen mee te doen. U hoort ervan.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer