Actueel

GB admin

Wat gaat er in Rijnweide in Valkenburg veranderen?

  • Geschreven door GB admin

Enige tijd geleden heb ik deze vragen aan de gemeentelijke organisatie gesteld betreffende de beëindiging van diverse activiteiten in Rijnweide in Valkenburg en ook wat dan de consequenties hiervan zijn voor de bewoners. Hieronder kan men vraag en antwoord lezen:


RijnweideKlopt het dat per 1 november 2013 diverse activiteiten niet meer plaats kunnen hebben in Rijnweide in Valkenburg omdat er geen sprake is van verlenging van het huurcontract met de huidige huurder?
Ja, dat klopt, ervan uitgaande dat met de huidige huurder S.W.O.K. wordt bedoeld, die onderhuurder is van Marente, die op haar beurt huurt van Dunavie. Marente heeft per 1 november a.s. de huur opgezegd bij Dunavie. Dit betekent dat ook S.W.O.K. genoodzaakt is naar andere ruimte om te zien.

Is er al naar de huidige huurder en de deelnemers aan de verschillende activiteiten in Rijnweide gecommuniceerd wat de veranderingen concreet zullen inhouden?
Met Marente is contact geweest over de opzegging van de huur. Half september zal deze organisatie in een persbericht een korte toelichting geven waarom deze stap gemaakt wordt. In Rijnweide zijn het de vrijwilligers die contact hebben met de deelnemers van de activiteiten. S.W.O.K. heeft al langere tijd de vrijwilligers laten weten, dat zodra Marente de huur beëindigt, dit gevolgen heeft voor de activiteiten van S.W.O.K. Daarnaast is gecommuniceerd wat de veranderingen concreet zullen inhouden, nl. de mogelijkheid dat een aantal diensten dat niet onder het welzijnsaanbod van S.W.O.K. valt, zal vervallen en een aantal diensten dat S.W.O.K. aanbiedt, verplaatst zal worden.

Worden er al concrete alternatieven benoemd voor de voortzetting van deze activiteiten (diverse vormen van ontmoeting met koffie drinken, koorzang, koersbal, weeksluiting elke vrijdagavond verzorgd door vier verschillende kerken waar de oecumene daadwerkelijk handen en voeten krijgt enz.)?
Ambtelijk wordt een B&W-voorstel voorbereid over Rijnweide. Hierin worden ook concrete alternatieven genoemd over de voortzetting van de activiteiten.

Als deze activiteiten op een andere locatie dan nu in Rijnweide moeten worden voortgezet, wanneer en waar kan dit dan plaatsvinden en is er dan ook rekening gehouden met het vervoer van de bewoners van Rijnweide naar deze nieuwe locatie die niet meer goed ter been zijn?
Voor de voortzetting van een aantal activiteiten, dat door S.W.O.K. wordt georganiseerd, zal voornamelijk huisvesting gezocht worden in De Terp. De Terp is immers de juiste plek voor het aanbieden van diensten voor ouderen, omdat de gemeenteraad op 4 april 2013 heeft ingestemd met het voorstel Katwijk in de Kern. Onderdeel van dit besluit is o.a. de vestiging van een Dorpshuis in De Terp in Valkenburg. Het doel van dit project is realisatie van een multifunctioneel Dorpshuis in de kern Valkenburg in het gebouw De Terp, een plek waar de inwoners van deze kern elkaar kunnen ontmoeten, waar instellingen onderdak vinden en dat als verbindende factor voor de kern Valkenburg kan dienen. De verplaatsing van de welzijnsdiensten uit Rijnweide loopt vooruit op de definitieve invulling van De Terp. Wat betreft het vervoer kunnen de bewoners gebruik maken van de belbus van Rijnweide naar De Terp.

We blijven het kritisch volgen wat de uitwerking betreft.

Gerard Bol, fractie GemeenteBelangen