Actueel

GB admin

Wonen met begeleiding in Katwijk roept toch weer vragen op bij GB

  • Geschreven door GB admin

Enige tijd geleden werden de omwonenden van de Mgr. Bekkersstraat in Katwijk aan den Rijn zo ook de vertegenwoordigers van de R.K.B.S. de Horizon en de R.K. Parochie H. Joannes de Doper geïnformeerd door Dunavie en de Stichting Eleos over de invulling van de te verbouwen woningen aan de Mgr. Bekkersstraat.

De huisnummers 3 t/m 61 worden als er geen bezwaren tegen het bouwplan worden ingediend, wat van 24 september t/m 4 november ter inzage heeft gelegen, worden verbouwd zodat er plaats kan worden geboden aan 15 bewoners. Deze worden verdeeld over negen zit-slaapkamers en zes appartementen De bewoners die een zit-slaapkamer hebben, vormen met elkaar twee groepen. Elke groep heeft een gezamenlijke huiskamer en keuken.

eleos logoOp maandag 25 oktober organiseerde Dunavie met de Stichting Eleos een informatieve bijeenkomst voor de omwonenden. Daarin werd als eerste meegedeeld dat het project ‘Begeleid Wonen’ er sowieso komt. Er was enige dagen eerder ook gelegenheid om met vertegenwoordigers van de Stichting Eleos te gaan kijken naar een soortgelijk project in Gouda, maar die planning was voor velen erg kort dag.

Op 1 september 2O11 zal het project gaan starten, het huurcontract is hier inmiddels voor getekend. Het betreft een woonproject waar dagelijks 16 uur begeleiding aanwezig is voor de bewoners van verschillende leeftijdsgroepen. Deze woonvorm moet dus plaats bieden aan mensen met een psychiatrisch of ernstig psychosociaal probleem. De begeleiding is gericht op het bevorderen of behouden van zelfredzaamheid en op integratie in de samenleving.

HorizonIs GemeenteBelangen tegen een project ‘Begeleid Wonen’ in Katwijk?
Nee, GB is geen tegenstander van ‘Begeleid Wonen’ want ook die zorg moet er zijn voor onze Katwijkse inwoners die deze begeleiding en zorg nodig hebben. Maar we hebben ook te maken met direct omwonenden en pal tegenover deze op te starten woonvorm ligt R.K.B.S. de Horizon waar door het bredeschoolconcept alle werkdagen van 7.3O – 18.3O uur het ‘vrolijk druk’ is in en om de school. Zo heeft de school in samenwerking met Dunavie en de Stichting Eleos op maandagavond 8 november een informatieavond voor de eigen ouders georganiseerd.

Deze nieuwe woonvorm heeft een reformatorische identiteit die o.a. zichtbaar wordt in de huisregels en de plaats die het christelijk geloof inneemt in de begeleidingsgesprekken. In de toekomst wordt er gestreefd naar uitbreiding tot 24 plaatsen elders in deze wijk.

GemeenteBelangen heeft over deze nieuwe woonvorm informatieve vragen gesteld waar woensdag 27 oktober en 5 november het antwoord uit de organisatie kwam. Deze beantwoording en de informatie vanuit de bijeenkomst maandagavond 25 oktober leverde bij ons de volgende vragen op welke Marcel van Tol van GB aan het College van B&W heeft voorgelegd:
·  Waarom is de raad niet geïnformeerd over dit project ‘Begeleid Wonen’?
·  Waarom worden er hier ook geen criteria gehanteerd voor deze woonvorm zoals bij de geplande verslaafdenkliniek op de gemeentewerf in Valkenburg?
·  Waarom is juist voor de Stichting Eleos gekozen op deze locatie en niet voor andere groeperingen die zich inzetten voor projecten ‘Begeleid Wonen’?
·  Wanneer is dit contact met de Stichting Eleos opgestart en wanneer is er in het College van B&W over gesproken?
·  Is die voorziening alleen voor cliënten uit Katwijk bestemd of komen ze ook uit andere gemeenten?
·  Kunnen Katwijkse ex - psychiatrische patiënten ook een beroep op begeleid wonen doen, ook als zij niet van protestants christelijke huize zijn?

We wachten de reactie van het College van B&W af op deze vragen die de procedure en de inhoud betreffen bij de totstandkoming van deze nieuwe woonvorm.
Wilt u zelf meer weten over deze nieuwe woonvorm in Katwijk dan kunt u kijken op de website www.eleos.nl