Actueel

GB admin

Dienstverlening… wordt u al gehoord?

  • Geschreven door GB admin

DienstverleningKent u die poster van GemeenteBelangen nog met de paarse krokodil van vier jaar geleden? De paarse krokodil stond in een televisiespotje centraal voor de zeer ambtelijke afhandeling met formulieren in drievoud waar in dit specifieke geval het gevonden voorwerp, de bewuste opblaaskrokodil, achter de betreffende ambtenaar stond. Een mooier beeld van regulering in plaats van faciliteren kon je nauwelijks schetsen.

Maar hoe is het nu de afgelopen vier jaar met dit College verlopen wat betreft de dienstverlening aan inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen? GB heeft in deze campagneweek het thema ‘Dienstverlening’ centraal staan.

Je komt ze overal tegen in Katwijk
Waar we met GB de afgelopen vier jaar de wijken zijn in gegaan, werkbezoeken hebben afgelegd, individuele burgers hebben gesproken, aanwezig waren bij inloopavonden (of hoe ze ook allemaal benoemd worden om het een interactief karakter te geven), het niet altijd goed communiceren van het huidige College op grote en ook kleinere dossiers was de rode draad in onze ontmoetingen. Er zal aan het begin van elk plan dan ook draagvlak moeten worden gezocht en goed moeten worden gecommuniceerd.

Service naar de burgers en bedrijven
Dit betekent onder andere dat de gemeente Katwijk in haar service naar de burger toe
altijd moet streven naar verbetering waarbij het beeld van de paarse krokodil moet worden voorkomen. Een recent resultaat van onze inspanningen was kortgeleden al het instellen van een zogenaamde ‘snelbalie’ op het gemeentehuis. Daarnaast is het al wat langer mogelijk om op afspraak je zaken te regelen op het gemeentehuis.

Het is vooral belangrijk dat iedereen binnen de gemeente snel geholpen wordt bij een (aan)vraag en / of een klacht. Ook moet het aanvragen van vergunningen makkelijker en sneller verlopen door bijvoorbeeld deregulering (het verminderen van het aantal vergunningen). In plaats van ‘dit mag niet, tenzij’ willen we naar ‘dit kan wel, onder voorwaarde dat’ of ‘en heeft u hier al aan gedacht?’ Hierin moet de gemeente beleid ontwikkelen in samenspraak met haar burgers. Meedenken en faciliteren moeten de meest gebruikte werkwoorden in de ambtelijke organisatie worden.

Communicatie met een hoofdletter C
Maar het gaat niet alleen om de ontwikkeling van dit beleid. Het streven moet zijn dat als dit er is, het College, de gemeenteraad en de ambtenaren dit ook tijdig, begrijpelijk en helder communiceren met de burgers en ondernemers. Inzetten op goede digitale dienstverlening is essentieel. Er moet jaarlijks een percentage bekend worden waarmee deze dienstverlening is
toegenomen. Intern moet de gemeente streven naar het gerichter aansturen van de ambtelijke organisatie zodat de dienstverlening naar de burger verbetert en de ambtenaren meer klantgericht werken.

GemeenteBelangen, tot uw dienst!

Gerard Bol