Actueel

René Slootweg

College weinig overtuigingskracht bij provincie

  • Geschreven door René Slootweg

Autoweg 80Km u
Afgelopen oktober werd door de fractie van GemeenteBelangen een motie ingediend tot het omlaag brengen van de snelheid op de N206 ter hoogte van de Helmbergweg.

Het antwoord van de provincie was er al op 22 oktober, maar werd pas recent, na 3 maanden te hebben rondgezworven in het Katwijks gemeentehuis, naar ons gestuurd.
Wij zijn niet bij het gesprek met de provincie aanwezig geweest, maar uit de antwoorden blijkt wel dan “ons” college niet echt een overtuigend betoog heeft gehouden.

Het antwoord van de provincie:

  • Op dit moment zijn er bij de Provincie geen voornemens het snelheidsregiem op de N206, tussen Katwijk en Noordwijk, aan te passen. Klopt, maar dat vragen we nu toch?
  • In 2015 is groot onderhoud aan de weg uitgevoerd. Ter voorbereiding van dit werk heeft een trajectstudie plaats gevonden. Deze trajectstudie heeft geen aanleiding gegeven de snelheid op het 100 km/h gedeelte terug te brengen. Klopt, maar deze vraag komt ook van de bewoners van de wijk.
  • De N206 is ingericht als een 100 km/h weg. Klopt, maar dan mag je toch ook 80 km/h rijden?
  • Aanpassing van het snelheidsregiem zal gepaard moeten gaan met infrastructurele aanpassingen (uitgangspunten Duurzaam Veilig). Rare statement, want verderop is de weg 70 km/h en dan 50 km/h, zelfde weg! De Tramstraat is ook ingericht als 50km/h, maar staat wel een bord 30km/h.
  • Vanuit de Wet Geluidhinder is er geen noodzaak de weg te reconstrueren. Klopt, maar het mag wel!
  • Er zijn geen wettelijke noodzaken om een snelheidsbeperking in te stellen. Klopt, maar de bewoners willen het graag, maar dat interesseert de provincie niet of heeft “ons” college dat niet genoemd.

Uit deze antwoorden blijkt behoorlijk dat het college niet erg overtuigend is geweest de 80km/h bordje te verkopen aan de provincie.

Het college ziet daarentegen nog wel kansen: "Het signaal van de gemeente Katwijk is wel doorgegeven aan de afdeling Beheerstrategie van de Provincie die samen met de beleidsafdeling Mobiliteit en Milieu van de Provincie bezig is met het opstellen van een netwerkvisie voor de Provinciale wegen. Vanuit de gemeente zal ambtelijk de vinger aan de pols gehouden worden met betrekking tot deze netwerkvisie."

Wij wachten het maar verder af, maar zijn van mening dat er initieel betere onderhandelding had kunnen plaatsvinden..

Link naar de volledige brief

Het volledige verhaal rond het geluidscherm en de motie: Motie Snelheids vermindering N206

Het RTV radio interview: https://soundcloud.com/kuijt/verlaging-snelheid-n206

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg