Actueel

Geert Diemer

Brouwerstraat - van vrachtwagenverbod naar randweg

  • Geschreven door Geert Diemer

In 2010 stelde GemeenteBelangen als enige partij een vrachtwagenverbod in de Brouwerstraat voor. Inmiddels meer dan tien jaar later erkennen meer partijen de problemen in de Brouwerstraat en volgt er volgende week een besluit over de maatregelen. De verwachting is dat een meerderheid van de gemeenteraad volgende week instemt met het vrachtwagenverbod. GemeenteBelangen is blij dat dit voorstel na meer dan tien jaar alsnog wordt uitgevoerd.Brouwerstraat 200

Het vrachtwagenverbod vermindert de overlast voor bewoners, maar neemt die niet weg. Dat kan pas met de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg Duin- en Bollenstreek, een verbinding tussen A44 en N206. Die heette eerst Noordelijke randweg Rijnsburg en daarna Pioniersbaan. De wethouder is bezig met een nieuwe poging de provincie en buurtgemeentes daarin te interesseren. Want die moeten meebetalen. Het ontbrak GB niet aan ideeën voor de vermindering van de overlast voor de inwoners. In 2006 opperde GB de aanleg van een parallelweg langs de A44. Daarmee kon het verkeer van en naar de veiling rijden en de Brouwerstraat mijden. De andere fracties steunden dit voorstel niet. Maar de Flora zelf wel en diende het in bij de minister. Dat leidde tot de huidige afslag op de A44 rechtstreeks naar de veiling. Die afslag vermindert het vrachtwagenverkeer over de Rijnsburgerweg aanzienlijk.

In 2011 opperde GB de Bankijkerweg te verlengen met een brug naar de veiling. Zo kon het verkeer uit de Greenport rechtstreeks naar de Flora rijden en de Brouwerstraat ontwijken en ontlasten. Maar opnieuw geen steun. Maar het is nog steeds mogelijk. De 180 woningen die daar nu staan, hebben aan de wegkant speciale geluidsisolatie waardoor de bewoners vrachtwagenverkeer niet in huis horen. De Bankijkerweg valt ook aan te sluiten op de verlengde Vinkenweg en de oprit naar de A44 bij het Postviaduct en de AKZO. Het vrachtwagenverkeer hoeft dan niet per se over de N206 naar de veiling te rijden. GB stemde in 2012 uiteindelijk in met de herinrichting van de Brouwerstraat tot 30 kilometer weg en erfontsluitingsweg maar verwachtte veel bezwaren en zorgen. En die kwamen ook. Fietsers mijden de straat zelfs. De herinrichting heeft absoluut niet geleid tot de vermindering van het verkeer tot 7.000 voertuigen per etmaal die nodig is.

GB bleef daarom beleidsvragen stellen en pleiten voor een vrachtwagenverbod. GB is al met al blij met het vrachtwagenverbod en werkt stug door om de verbinding tussen N206 en A44, die nu zuidelijke ontsluitingsweg Duin- en Bollenstreek heet, mogelijk te maken.