Actueel

René Slootweg

Krampachtig vasthouden aan het parkeerbeleid

  • Geschreven door René Slootweg

Parkeren VerbodenDe coalitiepartijen houden zich krampachtig vast aan het huidige parkeerbeleid, dat was de conclusie naar aanleiding van hun tegenstem op de motie van GemeenteBelangen afgelopen raadsvergadering.

Het huidige parkeerbeleid geeft het college het mandaat om venstertijden en gebieden aan te wijzen voor betaald parkeren. De venstertijden zijn een tijd geleden veranderd van 19.00 naar 22.00, want er was een financieel tekort in parkeren. En dit christelijke college gaat dan natuurlijk niet betaald parkeren op zondag invoeren om dit tekort te betalen, terwijl dat eigenlijk de makkelijkste oplossing is.

De verandering naar 22.00 gaf klachten vanuit verschillende verenigingen die het aantal leden zagen teruglopen, omdat er ineens na 19.00 betaald moet worden. GemeenteBelangen had er al eerder bezwaar tegen gemaakt, maar zonder succes.

Nu hebben wij een motie ingediend om het college te vragen de tijden terug naar 19.00 te veranderen.(Link naar motie)

De coalitie partijen vonden het te vroeg om dit te behandelen, omdat het parkeerbeleid pas afloopt in 2018 en dit niet willen wijzigen.

De SGP noemde vooral dat betaald parkeren tot 22.00 in het leven is geroepen om straatparkeren terug te dringen. Maar dan maar voor 6 dagen in week?

Het lijkt erop dat de coalitiepartijen behoorlijk bang zijn voor aanpassing op het beleid, dat het college hun mandaat kwijt raakt en gedwongen wordt om op zondag betaald parkeren in te voeren…

De motie werd gesteund door D66, PvdA, HvK, KK en DL, maar dat was niet voldoende.

Dus er is in 2018 met de gemeenteraadsverkiezingen zeker wat te kiezen. GemeenteBelangen blijft voor een eerlijk parkeerbeleid, dat wil zeggen tot 19.00 op elke dag van de week. Zo kunnen we ook de tarieven blijvend laag en concurrerend houden...

Luister ook naar het interview op RTV: https://soundcloud.com/kuijt/parkeerbeleid-in-katwijk

Namens de Fractie van GemeenteBelangen