Actueel

GB admin

Cantineweg: Katwijk weer gefopt!

  • Geschreven door GB admin

cantinewegFerme uitspraken wethouder niet waargemaakt, Cantineweg-Westerbaan nog steeds afgesloten voor verkeer.

GemeenteBelangen is geschrokken van de berichten dat de Cantineweg-Westerbaan nog steeds niet is opengesteld. GemeenteBelangen heeft zich altijd ingezet om de afsluiting van de Cantineweg-Westerbaan te voorkomen. Als eerste partij trok GemeenteBelangen aan de bel. Op 13 april 2008 hebben wij gevraagd hoe de verkeersafwikkeling geregeld zou worden als de tijdelijke verbinding tussen de Cantineweg en de Westerbaan zou worden opgeheven. De verantwoordelijke CDA wethouders hielden zich stil en geen van de andere partijen steunde ons in de vragen.

Snelle oplossing
Wethouder Udo sprak kort na zijn aantreden ferme woorden over de afsluiting van de Cantineweg-Westerbaan. Hij zou deze ongewenste situatie, als politiek professional, snel oplossen.
In juni 2010 volgde er een bericht van de wethouder dat de openstelling zeker voor het einde van 2010 gerealiseerd zou zijn. Maar helaas op 15 december jl. viel er bij de bewoners van de Zanderij een brief in de bus met de mededeling dat de openstelling van de Cantineweg-Westerbaan nog enige maanden op zich laat wachten. Dit vanwege de mogelijk negatieve effecten van de weg op het omliggende natuurgebied.
Toch wonderlijk dat de gemeente Katwijk zich dat niet heeft gerealiseerd. Je zou toch mogen verwachten dat het in het gemeentehuis inmiddels wel duidelijk is dat de Westerbaan en de Cantineweg in de buurt liggen van het beschermd natuurgebied. Dat daar extra regels en procedures  gelden is ook niet nieuw.

Helaas heeft niemand zich dat gerealiseerd, de weg blijft nog maandenlang dicht. Katwijk is weer gefopt!

Zorgen
GemeenteBelangen maakt zich grote zorgen over de lichtvaardige houding van wethouder Udo ten aanzien van de bezwaarmogelijkheden. In een radio-interview op 20 november jl. wordt door hem opgemerkt dat hij hard moet lachen om bezwaarmakers.  Met deze, overigens zeer onprofessionele, houding doet wethouder Udo de democratisch tot stand gekomen mogelijkheden tot beroep en bezwaar geweld aan. De ervaring leert dat bezwaarmakers ook in het gelijk gesteld kunnen worden. Zie de historie van de aanleg van de Verlengde Westerbaan en de nu geldende impasse bij de bouwprojecten in Rijnsburg ten gevolge van de verkeersproblematiek.