Actueel

GB admin

Een aanvullende ontsluiting voor noordelijk Rijnsburg en Flora

  • Geschreven door GB admin

Verkeer Rijnsburg gaat op slot
Zelfs zonder de bouw van nieuwe woningen neemt het verkeer in Rijnsburg zodanig toe dat de wegen overvol raken. Wanneer op korte termijn het wegennet in Rijnsburg niet wordt uitgebreid zal Rijnsburg alleen al door de normale groei van het verkeer op slot gaan.
 
De cijfers spreken voor zich
Alleen al het verkeer door de Brouwerstraat is tussen 2005 en 2009 met meer dan 25% toegenomen tot 14.300 motorvoertuigen per etmaal (mvt. p/e). Het plan van de gemeente om van de Brouwerstraat een 30 km gebied te maken heeft tot gevolg dat er nog maar ongeveer 7000 mvt door kunnen. Waar moeten dan die 7300 mvt. die er dan niet meer door kunnen naar toe? ‘Dat moet zelf zijn weg maar vinden’, is het standpunt van het College.
 
Plan van GemeenteBelangen
Gemeentebelangen heeft de discussie over de Brouwerstraat en de recent gehouden enquête onder de bewoners aangegrepen om met een alternatief plan te komen. Er moet iets gebeuren, voordat Rijnsburg echt op slot gaat. Het plan van GemeenteBelangen gaat via de Bankijkerweg met een directe verbinding via een vaste brug over het Oegstgeesterkanaal richting het Floraterrein. En later kan er ook een aansluiting op de A44 gemaakt worden via de Vinkenweg ter hoogte van de AKZO.
 
Ontwikkelingen Flora Holland
Flora Holland is in onderhandeling met partijen voor een op- en afrit rechtstreeks op de A44. Wanneer het GemeenteBelangen-plan wordt gekoppeld aan deze nieuwe op- en afrit ontstaat een oplossing die een veel groter verkeersoplossend vermogen heeft dan alleen voor het verkeer met de bestemming Flora.
 
De voordelen van het GB-plan zijn:

  • minder verkeer en geen vrachtverkeer meer door de Brouwerstraat
  • het (vracht)verkeer uit noordelijk Rijnsburg kan via de Bankijkerweg direct naar de Flora en ook verder naar de A44
  • de Brouwerstraat wordt veiliger voor langzaam verkeer
  • de Brouwerstraat wordt een stuk leefbaarder
  • de bussen van Connexxion kunnen optimaal gebruik blijven maken van de Brouwerstraat.


Procedure
Het plan van GemeenteBelangen wordt samen met een reactie van het College op het plan in de commissie Ruimte van woensdag 18 mei a.s. besproken. Ook het plan van Flora Holland zal hoogstwaarschijnlijk op de agenda staan. Vooraf is er overleg geweest tussen GemeenteBelangen en Flora.
 
Eerst bewegen dan bouwen
Voor Rijnsburg liggen al enkele jaren de plannen klaar om op diversie locaties nog 1752 woningen te gaan bouwen. Deze plannen zijn enkele jaren geleden door de Raad van Staten (RvS) naar de prullenbak verwezen. De gemeente werd verzocht met een nieuw verkeersplan te komen om het verkeer in goede banen te leiden. Het ‘Plan Hoofdverkeerstructuur Rijnsburg’ werd in mei 2010 door het College aan de gemeenteraad voorgelegd. Deskundige partijen hebben intussen de nodige vraagtekens bij de haalbaarheid van dit plan geplaatst. GemeenteBelangen heeft ook sterke bedenkingen tegen het plan, zeker wat betreft de Brouwerstraat. Er is 3,5 miljoen euro vrijgemaakt voor verbetering van de doorstroming van het verkeer in Rijnsburg. Dit geld moet goed besteed worden aan maatregelen die echt gaan werken. Het verkeer in Rijnsburg zit nu al aan de grens van wat nog acceptabel is om via het bestaande wegennet af te wikkelen.
GemeenteBelangen heeft al in 2008 het College bij motie gevraagd om de bouwplannen gelijk op te laten lopen met de uitbreiding van het wegennet zoals de aanleg van de Noordelijke Randweg Rijnsburg. Helaas had de politiek hier geen oren naar met alle gevolgen vandien.
 
Politieke steun noodzakelijk
Tijdens de vergadering op 12 januari jl. van de commissie Ruimte heeft GemeenteBelangen een alternatieve oplossing voor het plan Brouwerstraat op tafel gelegd. Met steun van VVD en SGP is besloten om GB de ruimte te geven dit idee verder uit te werken.
 
Onderstaand de belangrijkste argumenten voor het GB plan:

  • Er is een aanvullende alternatieve ontsluiting voor noordelijk Rijnsburg en Flora Holland en omgeving nodig omdat de Brouwerstraat, ingericht voor 30 km, geen oplossing biedt voor een goede verkeerstechnische- en veilige verkeersafwikkeling, nu en in de toekomst.
  • Het plan van Flora Holland Rijnsburg voor een directe aansluiting van het veilingcomplex op de A44 biedt de mogelijkheid dit te combineren met een alternatieve ontsluiting voor noordelijk Rijnsburg tot één plan.
  • De noodzaak tot een alternatieve aanpak wordt tevens bevestigd door de uitkomsten van een recent gehouden enquête onder de bewoners van de Brouwerstraat.
  • Openbaar vervoer moet via de Brouwerstraat richting Leiden blijven rijden.


 Uitwerking snel oppakken
GemeenteBelangen wil dat het college de haalbaarheid van ons plan gaat onderzoeken. Wij zijn ervan overtuigd dat er op korte termijn een aanvullende ontsluiting van noordelijk Rijnsburg moet komen om te voorkomen dat Rijnsburg verkeerstechnisch echt op slot gaat. Ook kan een uitwerking van dit plan tot gevolg hebben dat de gemeente eindelijk de zo gewenste goedkeuring van de RvS krijgt voor de vele bouwplannen die nu al jaren in de koelkast liggen.

De geplande verbinding tussen de N206 en de A44, de Noordelijke Randweg Rijnsburg is nog lang niet in zicht, gaat zeker pas na 2020 een kans maken voor financiering door het Rijk. Als we daarop wachten zit Rijnsburg echt op slot voor al het gemotoriseerde verkeer.