Actueel

GB admin

Wat in het politieke vat zit, verzuurt nooit

  • Geschreven door GB admin

Er was eens heel lang geleden een begrotingsbehandeling in de plaats die Katwijk heet en wel op 6 november 2OO8. Alle mensen die iets in de politiek te vertellen hadden, kwamen die dag bijeen om te bepalen waar de euro's al dan niet in 2OO9 aan konden worden uitgegeven.

Maar als een echte Don Quichotte werd daar door de fractie van GB de motie 'Veilige fietsroutes scholieren' ingediend en ................. deze werd door de andere politieke aanwezigen in meerderheid aangenomen. Direct werd alles genoteerd en wat betekende dit voor de burgers in Katwijk?

  • FietsHet gaat over de fietsveiligheid in Katwijk en GB benoemt daarin specifiek een zevental wegkruisingen.
  • Bepaalde wegkruisingen waar schoolgaande jeugd passeert worden bekeken.
  • Er is twee jaar hard gewerkt aan de uitvoering van deze motie.
  • Veiligheid op schoolroutes wordt meegenomen in het gemeentelijk fietsbeleid via het 'Uitvoeringsplan Fiets' wat binnenkort aan de raadsleden zal worden aangeboden.

En ze fietsten nog lang en gelukkig in Katwijk of toch niet?

Is het een sprookje of wordt het werkelijkheid?
Wat GB betreft zeker het laatste maar ook hier wordt de weg van 'de lange adem' duidelijk want we zijn meer dan twee jaar verder en nu worden de resultaten van de motie pas duidelijk.
Zo zijn er bij enige fietsknelpunten tijdelijke oplossingen gerealiseerd maar men streeft naar blijvende oplossingen. Overleg met de schooldirecties in deze is van groot belang want de fietsende leeftijdsgroep van 4 - 12 jaar is het meest kwetsbaar in het rijdende Katwijkse verkeer.
In januari 2O11 wordt het 'Uitvoeringsplan Fiets' aan de Katwijkse politiek voorgelegd en zullen we u daar zeker over informeren. Maar heeft u toch een plek waar u de sticker 'Fietsonvriendelijk' op wilt plakken, laat het ons dan weten want in het verkiezingsprogramma van GB neemt de veiligheid voor de fietser in het onderdeel 'Verkeer' een prominente plek in. Een veilig fietsende schooljeugd is ons streven voor de gehele gemeente Katwijk.

Gerard Bol