Actueel

René Slootweg

Virtuele koeien & stikstofruimte op papier.

  • Geschreven door René Slootweg

Virtuele koeienHoe staat het met de woningbouw op Valkenhorst? Afgelopen donderdag hield de gemeenteraad daarover weer een sessie. Een belangrijk onderwerp is de stikstofruimte. Want zonder deze “ruimte” is er geen woningbouw mogelijk.

Naast dat deze regelgeving bijna elke dag wijzigt, is het ook een papieren tijger. Want wat is de stikstofwinst als een boerenbedrijf volgens de vergunning 100 koeien mocht laten grazen maar nooit meer dan 4 koeien in de wei had staan? Op papier verminder je de stikstofuitstoot dan met 96 koeien. Maar in werkelijkheid ga je meer stikstof uitstoten door de bouw van de woningen.

GemeenteBelangen waarschuwde de wethouder meerdere malen voor de juridische onhoudbaarheid van deze ‘oplossing’. Er ligt namelijk best wat jurisprudentie over virtuele koeien elders in Nederland die de rechter niet toestond. Een rechterlijke afwijzing zou vele jaren vertraging opleveren. De gemeente moet trouwens nu al investeren in de Mient Kooltuin door veel bomen te planten als emissiebuffer en door de N441 af te waarderen tot 30 km weg zodat het verkeer minder stikstof uitstoot.

Kruispunt N206
Een ander zorgpunt is de “optimalisatie” van het kruispunt N206 met de Molentuinweg. De gemeente onderzoekt ‘oplossingen’ als het afsluiten van de Tulpstraat en Wassenaarseweg. Ze wil zo de doorstroming op de N206 garanderen. Maar die afsluiting lost de problemen op de Molentuinweg niet op.  Dat is voor GB een gemiste kans.  Laten we tegelijk denken aan het doorgaande verkeer én aan de problemen van onze eigen inwoners. GB heeft al vaker aangegeven dat een ongelijkvloerse kruising waarschijnlijk de beste oplossing is.

Dove gevels N206De grote grijze muur kwam ook ter sprake. De Valkenburgers zijn immers niet blij met de hogere bebouwing langs de N206 met “dove” gevels tegen geluidsoverlast. Is dat het uitzicht dat hen is beloofd? Nee. GemeenteBelangen heeft de wethouder gevraagd een gedetailleerde impressie te maken van het geplande uitzicht zoals gezien vanuit het oude dorp Valkenburg. Ook mag voor GB geen groen “sneuvelen” ten behoeve van de bouw van de extra 600 woningen.

De geluidsoverlast op de gevels in het nieuwe dorp is ook een doorn in het oog van GB. Hoe kan in een wijk de geluidsnormen op een aantal plekken flink wordt overschreden als de auto daar geweerd wordt?

Natuurlijk zien het stedenbouwkundig raamwerk en bestemmingsplan er gelikt uit, Maar GemeenteBelangen kan er niet mee instemmen als onze randvoorwaarden niet naar tevredenheid worden ingevuld.