Actueel

GB admin

Koppeling Cantineweg - Westerbaan

  • Geschreven door GB admin

Het college hoopt dat de verbinding tussen de Cantineweg en de bestaande Westerbaan binnenkort opengaat. GemeenteBelangen hoopt dat ook van harte.

Waar wij minder enthousiast over zijn in het feit dat het college in het nieuwe bestemmingsplan weer gaat voor een tijdelijke oplossing. Dat wil zeggen; na 5 jaar is het niet meer mogelijk om de Cantineweg als ontsluitingsweg voor de Zanderij te gebruiken.

Zorgen
Tijdens de commissievergadering hebben wij onze zorg hierover uitgesproken. Het is immers mogelijk dat de Verlengde Westerbaan er over 5 jaar nog niet ligt, en dan zijn de bewoners van de Zanderij weer de sigaar. Dan moet de weg gewoon weer dicht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Goed bestuur?
De wethouder gaf aan ruim voldoende tijd te hebben om binnen 5 jaar de Verlengde Westerbaan richting de Meeuwenlaan aan te leggen. Wij vinden dat getuigen van opportunisme van het college. Natuurlijk voert het college het beleid uit wat door de meerderheid van de raad is vastgesteld en werkt het college aan de aanleg van de Verlengde Westerbaan. Maar de ervaring leert dat de natuurbeschermings-wetgeving ingewikkeld is. Aantasting van beschermde natuur wordt niet zomaar getolereerd. Het is dus maar zeer de vraag of de Verlengde Westerbaan binnen 5 jaar gerealiseerd kan worden. Een goed bestuurder houdt daar rekening mee en zorgt voor een plan B. Ofwel een alternatief om de wijk Zanderij over 5 jaar niet opnieuw in de ellende te storten waarin zij nu zit. De wethouder gaf aan geen plan B nodig te hebben. Wij betreuren dat en vinden dat niet getuigen van goed bestuur.