Actueel

GB admin

Warempel, de snelfietsroute Via 44 ligt er al

  • Geschreven door GB admin

Dit zou de reactie van verantwoordelijk wethouder Thijs Udo geweest kunnen zijn bij het aanschouwen van de aangelegde snelfietsroute ‘Via 44’ tussen Katwijk / Leiden en Den Haag.
Want in de commissie Ruimte van 12 oktober 2011 werd gesproken over het uitvoeringsplan ‘Fiets’. En in dat uitvoeringsplan las de fractie van GemeenteBelangen dat het college diverse onderzoeken wil laten uitvoeren om te bekijken of een fietssnelweg tussen Leiden en Katwijk kan worden aangelegd. In de commissie werd aan de portefeuillehouder, wethouder Udo, gevraagd of het college voornemens was om een snelle fietsverbinding tussen Katwijk en Den Haag te realiseren. De wethouder antwoordde op deze vraag aan de vertegenwoordigers van GB volgens de notulen als volgt: “Wethouder Udo stelt dat er geen voorstel ligt voor een fietsroute Noord - Zuid. Er ligt een uitstekende route door de duinen en daarom lijkt een aanvulling niet nodig”.

Was het een vroeg sinterklaascadeau?
Tot grote verbazing van GB was donderdag 24 november jl. in het Leidsch Dagblad te lezen dat er een snelfietsroute tussen Katwijk en Den Haag was geopend, de ‘Via 44’. Deze snelfietsroute tussen Katwijk, Leiden en Den Haag was sinds 23 november 2011 open. De snelfietsroute ‘Via 44’ is gerealiseerd door de provincie Zuid - Holland die hiervoor nauw heeft samengewerkt met Stadsgewest Haaglanden, Rijkswaterstaat, de Fietsersbond en de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Leiden en… Katwijk. De provincie en het Stadsgewest Haaglanden en het ministerie van V&W hebben de route betaald, aldus het persbericht. GemeenteBelangen zag toch wel een groot verschil met de reactie van portefeuillehouder Udo in de commissie Ruimte van 12 oktober waardoor onderstaande vragen aan het College van B&W zijn gesteld.

Vragen van GB aan het College
Deze heeft GemeenteBelangen aan het College gesteld:

  • Kennelijk wist de portefeuillehouder niet van het bestaan van deze snelfietsroute af, terwijl de gemeente Katwijk medewerking heeft verleend aan dit project. Hoe valt dit te verklaren?
  • Wat is precies de inbreng van Katwijk geweest bij de realisering van deze snelfietsroute?
  • Waarom is er geen communicatie in de gemeente Katwijk geweest over de openstelling van deze snelfietsroute?
  • Is de wethouder soms van mening dat het fietspad door de duinen goed genoeg is voor de Katwijkers?
  • Wat gaat de wethouder er aan doen om beter op de hoogte te zijn van de zaken die spelen binnen zijn portefeuille?

Vol verwachting wacht de fractie van GemeenteBelangen de beantwoording van het College af. Misschien volgen er nog wel meer onverwachte sinterklaascadeautjes?

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling