Actueel

GB admin

Katwijk bereikbaar met 80.000 inwoners?

  • Geschreven door GB admin

bewegenDe komende 10 jaar worden in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg nog 9000 woningen gebouwd. Katwijk groeit uit tot een gemeente van ruim 80.000 inwoners.
Daarnaast is met de Provincie en de regio is afgesproken dat er ruimte beschikbaar moet blijven voor bollenteelt, glastuinbouw en open landschap.

Wat zijn de gevolgen hiervan voor onze gemeente?
Kijkend naar bereikbaarheid (wegen en Openbaar Vervoer), de voorzieningen (centrum, sport, cultuur, welzijn, horeca) en de leefbaarheid (groen, speelplaatsen, veiligheid, leefmilieu)? Groeien deze op gelijke voet mee met de woningproductie?
Helaas is dat wat betreft de bereikbaarheid nog lang niet geregeld. De plannen voor verbetering en uitbreiding van wegenstructuur en openbaar vervoer staan wel al op papier, maar of ze haalbaar en betaalbaar zijn is beslist nog niet zeker.

RijnlandRoute (RR)
De verbindingsweg tussen Katwijk (n206) en de A4. De minister heeft onvoldoende geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van deze weg. Het voorstel is om de aanleg in fases te doen. Daar is GemeenteBelangen beslist niet voor. Keiharde voorwaarde om de nieuwbouw op Valkenburg toe te staan is de aanleg van de volledige Rijnlandroute. Eerst bewegen, dan bouwen!

Noordelijke Randweg Rijnsburg (NRR)
bewegenDeze weg is nodig om het doorgaand (vracht)verkeer uit de kern van Rijnsburg te weren. Ook wij vinden dat het (vracht)verkeer een veel te grote druk legt op de Rijnsburgse wegen. Wij denken ook dat de aanleg van de NRR nog heel lang op zich zal laten wachten. Er is in ieder geval nog geen geld voor.
Wij gaan het liefst voor realistische en haalbare oplossingen. GemeenteBelangen heeft in 2006 een voorstel ingediend om een parallelweg langs de A44 aan te leggen. De gemeenteraad van Katwijk heeft dit voorstel niet gesteun. Het bedrijfsleven wel. Flora heeft het idee opgepakt en verder ontwikkeld. Het plan is ingediend bij de minister en er zijn goede verwachtingen. Wanneer de parallelweg tussen Flora en Vinkeweg wordt aangelegd, vermindert het vrachtverkeer door de kern Rijnsburg aanmerkelijk.
De Bankijkerweg speelt daarbij een grote rol om het gebied Trappenberg/Kloosterschuur te ontsluiten.

RijnGouweLijn (RGL)
GemeenteBelangen heeft zich altijd verzet tegen de komst van de RGL. Het is een duur en inflexibel vervoerssysteem, wat de bedrijventerreinen van Katwijk niet ontsluit. Helaas is die discussie is inmiddels afgerond, de RGL moet en zal er komen. Wij zetten ons nadrukkelijk in voor een optimale inpassing van de RGL. De verkeersveiligheid, de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid moeten gewaarborgd worden. Ook voor dit project is niet genoeg geld beschikbaar en dat is reden genoeg om er bovenop te blijven zitten.

Eerst bewegen, dan bouwen.....
Wat het probleem nog nijpender maakt is dat de bestaande wegen ook al verstopt raken. De verkeersveiligheid en de doorstroming zijn nadrukkelijk in gevaar. Daarom staat GemeenteBelangen op het standpunt dat de infrastructuur eerst geregeld moet zijn alvorens er op grote schaal gebouwd gaat worden. Het kan niet zo zijn dat door de bouw van extra woningen de bereikbaarheid achteruit gaat. Dit heeft negatieve gevolgen voor onze economie en voor de leefbaarheid in onze gemeente.

GemeenteBelangen wil daarom:

  • dat we eerst de aanpassing van de N206, goed openbaar vervoer en de Rijnlandroute realiseren voordat we beginnen met de bouw van Nieuw Valkenburg
  • een verdiepte aanleg van de N206, minimaal tussen de Zeeweg en de N441
  • de bestaande Westerbaan laten aansluiten op de Julianalaan/Boslaan
  • een parallelweg langs de A44, die Flora Holland Rijnsburg ontsluit en zo de kern Rijnsburg ontlast
  • Nieuwbouw in Rijnsburg alleen als de infrastructuur geregeld is
  • Doorgaand vrachtverkeer weren uit alle kernen
  • Een veilige Rijnstraat met 30 km regime

 

Fietsen bevorderen
GemeenteBelangen wil het fietsen aantrekkelijker en veiliger maken. Er zijn flink wat onveilige plekken in onze gemeente. Al in 2008 is er een GB voorstel aangenomen om de fietsroutes (waarvan veel scholieren gebruik maken) veiliger te maken. Het voorstel is wel aangenomen maar de uitvoering laat nog op zich wachten. GemeenteBelangen wil die maatregelen met spoed uitvoeren. Fietsen is gezond en de aanleg van snelle fietsroutes (fietssnelwegen) is een uitstekend middel om mensen te verleiden de fiets te pakken i.p.v. de auto.

Naast deze voorwaarden om Katwijk voor de toekomst optimaal bereikbaar te houden staat GemeenteBelangen ook voor een leefbaar en aantrekkelijk Katwijk. Een veilige, schone, groene en gezonde leefomgeving zijn het uitgangspunt.