Actueel

GB admin

De waarheid over de afsluiting van de Westerbaan/Cantineweg

  • Geschreven door GB admin

GemeenteBelangen voor snelle aansluiting

Uit de gesprekken die we onder andere op straat voeren, merken we dat er veel onduidelijkheden bestaan over de afsluiting van de Cantineweg/Westerbaan, die sinds kort weer is opgeheven. Daarom de feiten op een rijtje.

Is GemeenteBelangen tegen aansluiting van de Westerbaan op de Cantineweg?
Nee. GemeenteBelangen is voor aansluiting Westerbaan/Cantineweg, zodat het verkeer niet meer door de wijk Zanderij hoeft te rijden.

Waaruit blijkt dat?

GemeenteBelangen heeft in de commissievergaderingen waar dat werd besproken in 2009 steeds voor aansluiting gestemd en gepleit. Verslagen van deze vergaderingen zijn bij GemeenteBelangen ter inzage of op de site van de Gemeente Katwijk.

Is GemeenteBelangen het eens met de bezwaarmakers, stichtingen Duinbehoud en Coepelduinen?
Nee. GemeenteBelangen is voor aansluiting en de stichtingen Duinbehoud en Coepelduinen zijn tegen een aansluiting. GemeenteBelangen is het daarover dus niet eens met de stichtingen Duinbehoud en Coepelduinen. Helaas willen anderen doen geloven dat GemeenteBelangen tegen is, maar dat is niet waar. GemeenteBelangen heeft zelfs voordat andere partijen daaraan dachten pogingen gedaan om tijdig een oplossing te bedenken.

Wat heeft GemeenteBelangen gedaan om een aansluiting te realiseren?
In augustus 2004 heeft de gemeenteraad tot tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan besloten om de verbinding mogelijk te maken. Volgens de wet mag dat voor maximaal 5 jaar. GemeenteBelangen heeft al in april 2008! het college en de andere partijen gevraagd om alvast een oplossing te bedenken als in augustus 2009 de verbinding opgeheven zou moeten worden. Dit om te voorkomen dat er dan in de wijk Zanderij verkeersproblemen zouden ontstaan. Wethouder Binnendijk en alle andere partijen vonden dat toen niet nodig. In de gemeenteraadsvergadering van 18 februari jl. hebben zowel wethouder Binnendijk als de andere fracties erkend dat ze dat toen verkeerd hebben ingeschat. Als de gemeente in april 2008 de procedure was gestart, hadden mogelijke bezwaren in de periode tussen april 2008 en augustus 2009 kunnen worden doorlopen.
Als wethouder Binnendijk en de andere partijen toen serieus op het GemeenteBelangen-voorstel waren ingegaan, was de verbinding Westerbaan / Cantineweg nu gerealiseerd. Dan had de wijk de Zanderij nu geen problemen gehad.

Ben ter Haar, de voorzitter van Duinbehoud is ook voorzitter van GemeenteBelangen. Hoe kunnen GemeenteBelangen en Duinbehoud dan tegengestelde meningen hebben over de aansluiting Wetserbaan/Cantineweg?
Ben ter Haar is voorzitter van het bestuur van GemeenteBelangen. Het bestuur regelt alle organisatorische zaken van een politieke partij, zoals financiën, het aanleveren van kandidatenlijsten, regelen van ledenvergaderingen, enz. Het bestuur bemoeit zich niet met de politieke standpunten van een partij.  Dat doet alleen de fractie (dat zijn de gekozen leden van de gemeenteraad) en de fractievoorzitter (bij GemeenteBelangen is dat Esther Schonenberg). Ben ter Haar is alleen bestuursvoorzitter; hij is niet politiek actief en staat dan ook niet op de kandidatenlijst van GemeenteBelangen.