Actueel

GB admin

Hoop voor camper- en caravanbezitters

  • Geschreven door GB admin

In de commissie Bestuur van 15 september is de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) besproken.
Eén van de wijzigingsvoorstellen betrof het verbod om campers en caravans die hoger zijn dan 2.40 m. of langer zijn dan 6 m. binnen de gemeente te parkeren behoudens op de daartoe aangewezen plaatsen.

Dit zou betekenen dat inwoners met een camper of caravan die hoger is dan 2.40 m. of langer is dan 6 m. deze niet op de openbare weg bij hun woning mogen parkeren om deze voor vertrek gereed te maken of te lossen. Dit in tegenstelling tot bezitters van een camper of caravan die kleiner is. Deze mogen namelijk wel maximaal 3 dagen op de openbare weg worden geparkeerd. Hetzelfde verbod geldt voor toeristen met een grotere camper of caravan die een kort bezoek aan de gemeente brengen.

GemeenteBelangen vindt dit te ver gaan en vindt dat we dit onzer burgers niet mogen aandoen. Dit geldt ook voor de toeristen die een kort bezoek brengen aan onze gemeente. Dat is bepaald niet toerismebevorderend. GemeenteBelangen heeft daarom in de commissie voorgesteld de drie dagen regeling ook van toepassing te verklaren op grotere campers en caravans. Dit voorstel werd door de gehele commissie gesteund.

Burgemeester en wethouders zullen het voorstel nu nader bezien en het voorstel voor de komende raadsvergadering eventueel aanpassen of dit bij een volgende herziening van de APV meenemen. Dit biedt hoop voor de bezitters van een grotere camper of caravan.
Wij wachten het resultaat hiervan met belangstelling af.