Actueel

GB admin

Verdieping N206 bij Duinvallei?

  • Geschreven door GB admin

N206Het is goed om te zien dat er nu ook van de zijde van het college ernst wordt gemaakt om een voor Katwijk bevredigende oplossing voor de N206 door Duinvallei te krijgen.

Het persbericht van 20 november van de gemeente Katwijk geeft hier een duidelijk schot voor de boeg over. Hoewel de nu voorgestelde varianten nog verre van compleet zijn, is de eerste aanzet gelukkig gezet. In de werkgroep ‘Second opinion’, bestaande uit vertegenwoordigers van alle fracties, en ook in latere discussies heeft GemeenteBelangen er keer op keer voor gepleit om de N206 uit het straatbeeld van Katwijk te halen. Dat kan volgens ons alleen door een verdieping en waar mogelijk een volledig dichte bak. Op initiatief van GemeenteBelangen is er weer een werkgroep van raadsleden gevormd die aan de verdere uitwerking van de plannen zal bijdragen en sturend zal zijn bij de oplossing.

GemeenteBelangen ziet kansen
Hoewel de varianten een goede richting uitgaan, zijn er voor ons nog veel punten te realiseren. Het doel van de oplossing moet zijn het verbinden van Katwijk asan den Rijn met Katwijk aan Zee. Daarbij is geen plaats voor doorgaand verkeer. Er zal ook een oplossing moeten komen die doorstroming geeft voor het lokale verkeer en daarmee tegelijk het sluipverkeer door de kernen terugbrengt. Voor GB is bij de te realiseren plannen een goede doorgaande fietsroute belangrijk.
U kunt ervan op aan dat GemeenteBelangen aan het ontwerpproces zal blijven deelnemen om deze doelen te verwezenlijken.
 

Adriaan Heijnen,
Fractie GemeenteBelangen.