Actueel

René Slootweg

Westerbaan permanent aansluiten op Boslaan/Julianalaan, weer een goed idee van GB

  • Geschreven door René Slootweg

Westerbaan naambord
Een doorgaande weg dwars door de duinen is voor GemeenteBelangen altijd onaanvaardbaar geweest. Dé groene partij van Katwijk heeft zich daar de afgelopen 40 jaar fel tegen verzet.

 
En met groot succes!
Sinds het begin van de plannen omtrent de Westerbaan heeft GemeenteBelangen strijd gevoerd tegen de verlenging van deze weg dwars door de duinen. Meerdere keren hield de gemeente de huidige verbinding over de Cantineweg tijdelijk open met bestemmingsplannen, in de hoop  de verlenging alsnog door de duinen te kunnen aanleggen. En iedere keer opnieuw pleitte GB om deze tijdelijke verbinding permanent te maken. Want dan zou de gemeente moeten zorgen voor veiligheidsmaatregelen en en maatregelen tegen geluidsoverlast. GB vond dat meer dan 20 jaar tijdelijk al wel behoorlijk permanent is.
 
GemeenteBelangen voelde zich bijzonder gesterkt in de aanwijzing van het duingebied door het kabinet als Natura2000, wat betekend dat dit beschermd natuurgebied is.
 
In al die jaren stond GemeenteBelangen er in de gemeenteraad alleen voor want bijna alle andere partijen verlengden de tijdelijke bestemmingsplannen keer op keer.
 Alleen de PvdA heeft ons wel gesteund.
 
Nu heeft het college tóch besloten de aansluiting op de Boslaan/julianalaan permanent te maken. Nu gaat de gemeente eindelijk kijken naar veiligheid en geluidsoverlast, en GemeenteBelangen zal zich daar volledig inzetten. Dat zou eventueel een rotonde kunnen zijn, maar dat moet natuurlijk ook in samenspraak met de wijk.
 
Het komt vaker voor dat plannen van GemeenteBelangen pas na lange tijd tot uitvoer komen, maar deze spant toch wel de kroon. Desondanks zijn wij zeer tevreden en kunnen na 40 jaar eens instemmen met een plan over de Westerbaan.
 
Voor alle details en communicatie omtrent dit dossier: GB voor aansluiten Westerbaan op Boslaan
 
Namens de fractie van GemeenteBelangen,
 
 
René Slootweg