Actueel

GB admin

Definitief ontwerp Brouwerstraat een definitieve oplossing?

  • Geschreven door GB admin

Brouwerstraat 200Bij de raadsvergadering van 5 juli 2012 heeft GemeenteBelangen bij het vaststellen van het plan voor de Bouwerstraat een stemverklaring afgegeven met de volgende strekking:

‘GemeenteBelangen heeft in voorgaande vergaderingen duidelijk gemaakt dat het herinrichtingsplan voor de Brouwerstraat niet tot het gewenste resultaat zal leiden.
Om tot een forse vermindering te komen van het aantal verkeersbewegingen door de Brouwerstraat is er volgens GB meer nodig.
Alleen de combinatie met de aanleg van de Noordelijke Randweg Rijnsburg kan leiden tot een situatie waarbij de Brouwerstraat weer een echte dorpsstraat kan worden.
Gezien alle andere politieke partijen in de Katwijkse gemeenteraad uw voorstel steunen, beperken we ons tot deze stemverklaring en we zullen de ontwikkelingen na de aanleg nauwlettend blijven volgen’.

Met deze stemverklaring gaf raadslid Hans Vingerling namens GemeenteBelangen nog één keer duidelijk de zorg voor de toekomstige verkeersontwikkelingen aan.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling