Actueel

René Slootweg

Raad wil geen verdieping N206 bij Duinvallei

  • Geschreven door René Slootweg

NL N206

 

De overgrote meerderheid van de gemeenteraad staarde zich 21 december blind op de regionale bereikbaarheidsvisie van de gemeente. Maar helaas is de kans bijna nihil dat deze visie volledig wordt uitgevoerd. GemeenteBelangen heeft daarom nogmaals haar initiatief plan voor de verdieping van de N206 bij de Duinvallei onder de aandacht gebracht.

Wat is deze regionale bereikbaarheidsvisie dan?
De visie stelt voor de Tjalmaweg om te vormen tot een “parkweg”, dat is een weg met verkeerslichten, niet verdiept en daarom maar 50 km/uur. Het geld dat de provincie daarmee bespaart, kan zij dan investeren in de aanleg van de Pioniersbaan (Noordelijke Randweg Rijnsburg).

GB heeft voor het zomerreces 2017 ingestemd met een onderzoek naar de haalbaarheid van deze visie. Er was namelijk een kleine kans dat die zou leiden tot een verandering van de Rijnlandroute. Maar toen het onderzoek klaar was, stuurde de provincie de gemeente een glasheldere brief dat het provinciale inpassingsplan voor de N206 definitief is en uitgevoerd zal worden.

Het onderzoek liet onder meer zien dat de Pioniersbaan waarschijnlijk weinig gevolgen zal hebben voor de Brouwerstraat. Zoals bekend rijdt daar momenteel vooral lokaal verkeer door, van Rijnsburg naar Rijnsburg. De Pioniersbaan is wel gunstig voor het verkeer in de regio. Maar aanleg is lastig omdat die een financiële injectie van de provincie vereist (de weg kost 80 miljoen euro) en omdat de gemeente het tracé jaren geleden vrijgaf voor bebouwing. Het kan daardoor zo maar twintig of meer jaar duren voor de Pioniersbaan verschil kan maken in de regio. Tot die tijd hebben we dan twintig of meer jaar alleen een “parkweg” met verkeerslichten die steeds verder volstroomt, met alle overlast die daarbij hoort.

Bekend met deze feiten en vooruitzichten heeft GemeenteBelangen voorjaar 2017 haar eigen plan ingediend voor de verdieping van de N206 bij de Duinvallei. Dankzij ongelijkvloerse kruisingen en gedeeltelijke overkappingen zal dit plan zeker de overlast verminderen van de N206 zelf en van de verkeersafwikkeling vanuit de wijken

N206 planGB Rotated

 

Link naar het initiatiefplan van GB

GemeenteBelangen heeft de burgers van Katwijk beloofd de inpassing van de N206 in de Duinvallei te verbeteren. Met dit initiatief plan heeft GB haar deel gedaan. Nu is het aan de andere raadspartijen hun beloften aan de omwonenen waar te maken. GB hoopt dat ze dat snel doen en de omliggende wijken niet nogmaals tientallen jaren opzadelen met de overlast van de N206.

Luister ook het RTV Radio interview over o.a. dit onderwerp (dit onderwerp start bij 8:55)