Actueel

GB admin

Zorgen om ontwerp Oegstgeesterweg - Sandtlaan

  • Geschreven door GB admin

VerkeerslichtIn de raadsvergadering van 24 april jl werd in een oordeelsvormende sessie gesproken over dit ontwerp. In een eerdere raadsvergadering had het CDA middels een mondelinge vraag om agendering gevraagd. Helaas was CDA – man Krijn van der Spijk vergeten te melden dit te willen agenderen mede namens GemeenteBelangen. Maar op 24 april was het dan zover!

De reden dat GB dit wilde bespreken was dat wij ons grote zorgen maakten over het verwijderen van de verkeerslichten op de kruising Oranjelaan – Tramstraat - Oegstgeesterweg en het zebrapad op die kruising. Wat ons betreft, komt hier Nederlands eerste verkeersregeling in een dertig kilometer zone.

Verbaasd en verrast door dit ontwerp

We zijn ook verbaasd  omdat we in maart 2013 hier twee keer over hebben gesproken. Tijdens dieZebrapad raadsvergadering hebben de GB’ers  Hans Vingerling en Àdriaan Heijnen het verwijderen van de verkeerslichteninstallatie op genoemde kruising dan ook ten strengste ontraden.  Dat werd raadsbreed gesteund. Het is voor GB dan onbegrijpelijk dat het college dit met genoemd ontwerp naast zich heeft neergelegd. Er wordt een verkeerde keuze gemaakt, een keuze die grote gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid!

Brouwerstraat 2?

GemeenteBelangen wil geen tweede Brouwerstraat wat immers qua uitvoering een debacle is. Het kan gewoon niet zo zijn dat het college dezelfde fout maakt als bij de Brouwerstraat. Rijnsburg verdient beter!

De politie gaat immers niet handhaven als een weg zes meter breed is. Dit doen ze alleen bij een weg die 5,5 meter breed is en ook een dertig kilometer zone is.

Het is een keiharde eis van GB om de verkeerslichten te laten staan. Het wordt dan wel  het eerste kruispunt met verkeerslichten in een dertig kilometer zone.

Als het college toch besluit het voorstel naast zich neer te leggen zal Gemeente Belangen tegen het voorstel stemmen. Het is voor GB immers onacceptabel dat we een tweede Brouwerstaat maken in Rijnsburg.

Hoe gaat het verder?

De portefeuillehouder deed de toezegging dat er met de belanghebbenden een bijeenkomst zal worden gepland. Dat zal dinsdag 13 mei van 19.30 – 21.00 uur in de Voorhof in Rijnsburg zijn.

In de raadsvergadering donderdag 15 mei is er van 21.15 – 22.00 uur een ingelaste informatieve sessie over dit punt met portefeuillehouder Mostert die de raadsleden zal gaan informeren over de verdere ontwikkelingen. Dat is ook voor belanghebbenden een mogelijkheid om in deze sessie met de raadsleden in gesprek te gaan.