Actueel

Geert Diemer

Opsporing verkeersoverlast en ouderenmisbruik

  • Geschreven door Geert Diemer

noise patrol2Het college schaft binnenkort een apparaat aan waarmee agenten de geluidsoverlast van voertuigen kunnen meten en vaststellen. Het heeft de duidelijke naam ‘Noise Patrol’, geluidspatrouille. Agenten kunnen daarmee chauffeurs en motorrijders bekeuren als die teveel herrie maken. Dat deelde de burgemeester mee in het halfjaarlijkse gesprek van de gemeenteraad met de politiecommandant donderdagavond 25 november.


GemeenteBelangen zette dit onderwerp in 2017 op de agenda. Maar jarenlang gebeurde er niets want de opsporing van verkeersoverlast kreeg geen voorrang van de politie. Begrijpelijk gezien de onderbezetting en de coronacrisis. Maar in de veiligheidsmonitor zeiden de inwoners elke twee jaar opnieuw dat die geluidsoverlast probleem nummer één was in hun wijk. GB bracht het dan ook op in elk gesprek met de politie. Nu lijken burgemeester en commandant alles gereed te hebben voor opsporing. GB zal het in de gaten houden.


Die avond wilde GB een nieuw onderwerp opbrengen: financieel misbruik van ouderen. Dat gebeurt door familieleden (ongelooflijk maar waar) en zorgverleners (ook ongelooflijk). Maar voor dat nieuwe onderwerp was geen tijd zodat GB schriftelijke vragen heeft gesteld. Uit de antwoorden bleek dat de gemeente met de thuiszorgorganisaties afspraken heeft gemaakt over het gebruik van de meldcode Huiselijk geweld. Daar valt ook financieel misbruik onder. Die code verplicht zorgprofessionals een melding te doen als zij financieel misbruik vermoeden.


Een initiatief van inwoners sluit daarop aan. De Katwijkse alliantie voor financieel veilig ouder worden heeft praktijkondersteuners een vragenlijst gezonden voor gebruik bij oudere cliënten. Zij kunnen dan aangeven of ze hun financiën zelf doen of ondersteuning krijgen. Als ze ondersteuning ontvangen, kan de praktijkondersteuner vragen of ze daarover tevreden of ontevreden zijn. In het laatste geval volgen er natuurlijk meer vragen, of een verwijzing naar de lokale alliantie.
Alleen: die heeft geen verwijzing ontvangen. Het lijkt er daarom op dat de praktijkondersteuners de vragenlijst nog weinig gebruiken. Dat zou jammer zijn want de bestrijding van financieel ouderenmisbruik staat en valt met preventie. Zulk misbruik valt namelijk moeilijk te bewijzen. De gemeente kan de zorgprofessionals alleen aanmoedigen de lijst te gebruiken maar hen niet dwingen. GB zal het onderwerp blijven opbrengen in het halfjaarlijkse gesprek met de politiecommandant.