Actueel

GB admin

Afsluiting Brouwerstraat zet Rijnsburg op slot

  • Geschreven door GB admin

WegomleggingOndanks de vele protesten en suggesties van bewoners en bedrijven blijft de volledige afsluiting van de Brouwerstraat gedurende de herinrichting van de Bouwerstraat gehandhaafd.
Dit was de uitkomst van het overleg donderdag 14 februari van de raad met het college.

Communicatie met de kleine ‘c’
Hoe komt het dat er nu zoveel commotie is over de gehele afsluiting van de Brouwerstraat? Wat is er misgegaan? Tot voor kort waren bewoners en bedrijven in de veronderstelling dat tijdens de uitvoering de Brouwerstraat gedeeltelijk zou worden afgesloten. Pas op het laatste moment, vlak voor de start van de uitvoering, is bekend gemaakt dat de Brouwerstraat volledig zou worden afgesloten.

“Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”, is dan de vraag? Het antwoord is simpel. Het college heeft tijdens de uitwerking van het ontwerp nagelaten deze te toetsen op de consequentie die het zou hebben voor de uitvoering. Pas bij de aanbesteding is het probleem van de wijze van afsluiting aan de orde gekomen. Het is eenvoudig weg door het college doorgeschoven naar de aannemer in de hoop dat hij met een oplossing zou komen, niet dus.
Het is net zoiets als een ontwerp voor een gebouw waarbij later tijdens de uitvoering blijkt dat de bouwplaats veel te klein is om er bijvoorbeeld een cementmolen te plaatsen en bouwmaterialen op te slaan. Er kan alleen verder gebouwd worden door het plan aan te passen met forse kostenoverschrijding als gevolg.

Wie zal dat betalen?
FileWanneer de gemeente veel eerder dit probleem had onderkend en in alle rust had gecommuniceerd was er geen paniekvoetbal ontstaan en waren extra kosten niet nodig geweest.
De miscommunicatie en de commotie die nu is ontstaan bij bewoners, en vooral de bedrijven, zijn dus het gevolg van een slechte voorbereiding door het college. In plaats van citymanagement is het nu crisismanagement. De conclusie is dan ook dat Rijnsburg de komende vijf maanden overdag op slot zit en dat gaat forse maatschappelijke kosten veroorzaken.

Er was eens … een plan
Ook na de herinrichting zal het verkeer hinder blijven ondervinden. GemeenteBelangen heeft de afgelopen jaren steeds gedegen alternatieven aangedragen tot verbetering van de verkeersontsluiting van Rijnsburg. Helaas zijn deze ondanks steun van bewoners en bedrijven (o.a. Flora Holland) niet door de politiek overgenomen.
De zo gewenste Noordelijke Randweg Rijnsburg komt er voorlopig ook niet. De provincie heeft enige tijd geleden te kennen gegeven er geen prioriteit aan toe te kennen. Mochten nieuwe onderhandelingen tot succes leiden dan zal het zeker nog tien jaar of meer duren voordat er een besluit wordt genomen. En de Brouwerstraat… GemeenteBelangen blijft het kritisch volgen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling