Actueel

René Slootweg

Artikel 41 vragen over de vijfde variant N206

  • Geschreven door René Slootweg

Geachte College,

Op woensdag 28 mei 2014 bereikte ons als gemeenteraad via de media het persbericht dat u als college een vijfde variant van de N206 wil gaan onderzoeken.

Overeenkomstig artikel 41 van het Reglement van Orde stelt de GemeenteBelangen-fractie naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

  1. Waarom moet de gemeenteraad uit de media vernemen dat het college een vijfde variant wil gaan onderzoeken?
  2. Het is nu al gepubliceerd dat het college dit gaat doen maar, verwijzende naar het vroegtijdige persbericht over het bel-parkeren in de gemeente Katwijk, er is nog geen toestemming gevraagd aan de gemeenteraad voor de extra € 40.000,- die dit aan onderzoekskosten gaat kosten. Wanneer legt het college dit aan de raad voor? Waarom kiest het College deze procesvolgorde, zodat de raad weer voor een voldongen feit komt te staan?
  3. Toen de gemeenteraad vorig jaar een vierde variant voorstelde werd er door het college in eerste instantie ontkennend gereageerd omdat dit weer extra tijd en geld zou gaan kosten. Op de bijeenkomst van de wijkraad Katwijk aan den Rijn, kwam wethouder van Duijn wel naar buiten met deze toezegging. Is deze vijfde variant een vertraging op het al vastgestelde proces en tijdpad? Wanneer kan de gemeenteraad het overzicht van de onderzochte vijf varianten N206 verwachten?

Namens de fractie van GemeenteBelangen

René Slootweg