Actueel

Actueel

René Slootweg

De heg moet terug in het landschap

  • Geschreven door René Slootweg

Wie oude topografische kaarten bekijkt ziet overal heggen. Ze dienden in de eerste plaats als veekering, maar met de uitvinding van het prikkeldraad werd die functie in ras tempo minder. De genadeslag kreeg het typisch Hollandse heggenlandschap met de ruilverkaveling en de mechanisatie van de landbouw.

Geschat wordt dat sinds de Tweede Wereldoorlog zo'n 225.000 kilometer aan heggen is weggehaald. Dat is bijna zes keer een rondje om de aarde. Stads- en dorpsuitbreiding, de uitvinding van prikkeldraad en schaalvergroting in de landbouw kunnen allemaal als oorzaak worden aangewezen hiervoor.

Heggen


Massaal werden ze gerooid en daarmee verdween ook de perfecte habitat voor veel dieren en planten. Er zijn zelf dieren die hun naam danken aan deze habitat, zoals bijvoorbeeld de heggemus….

Langzaam maar zeker begint het tij te keren en worden op veel plaatsen nieuwe heggen aangeplant. De heg moet terugkeren in het Nederlandse landschap. Dat zou goed zijn voor de biodiversiteit, opvang van koolstof, voorkomen van overstromingen en nog veel meer. Zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

We zien ook dat heggen veelal verdwijnen uit onze tuinen en omheiningen. Daar moet dus verandering in komen.

Zo zijn er mensen die voor privacy in de eerste vier meter van hun tuin een schutting plaatsen en vanaf daar een heg neerzetten. "Die combinatie is fantastisch. Als iedereen gewoon een stukje heg plaatst, vormen alle kleine beetjes bij elkaar een groot geheel."

Het groenbeleidsplan van de gemeente Katwijk is zeer uitgebreid, maar de woorden heggen of houtwal komen er niet in voor. GB dient daarom een motie in om de heg terug te brengen in het landschap en daarmee de gemeente oproept het goede voorbeeld te geven in de hoop dat vele particulieren dat zullen volgen.

Een praktische toepassing zou bijvoorbeeld een heg zijn tussen het fietspad en het marktplein, zodat daar twee vliegen in één klap kunnen worden opgelost. Een heg voor de beestjes en een mooie afscheiding die vooral bij de markt op vrijdag het iets veiliger maakt.

René Slootweg

Spoeddebat SKA - college moet beter luisteren

  • Geschreven door René Slootweg

SKAOp verzoek van GemeenteBelangen was er afgelopen donderdag een ingelast spoeddebat over SKA. De aanleiding was het bericht dat het oud en nieuw feest van SKA geen doorgang meer kon vinden. De reden was niet alleen dat het college geen geld aan de voorkant beschikbaar wil stellen voor het kunnen betalen van de rekeningen, maar in het bijzonder voor het missen van het “wij” gevoel.

In een bijzonder lang en vooral teleurstellend debat, verschool het college uit monde van de burgemeester zich vooral achter de regelgeving. Want ze mogen een evenement toch geen garantstelling geven?
GB heeft er meermaals op benadrukt dat dit geen normaal evenement is, want het is ooit door de gemeente zelf in het leven geroepen als een veiligheidsmaatregel. Om de rellen en vandalisme in het dorp rond oud en nieuw tegen te geven. In die hoedanigheid geniet het ook een andere benadering.

Vol trots deed de partij Durf zich voor als de redder van het evenement, door wel even op korte termijn een alternatief zullen organiseren. Daarmee zetten ze SKA, met bijna dertig jaar ervaring in het organiseren van dit feest, nogmaals volledig aan de kant. Hun motie werd gelukkig door niemand gesteund, zelfs niet door de andere coalitiepartijen.

Helaas was ook dit spoeddebat te laat om nog een feest voor dit jaar te organiseren, maar GemeenteBelangen heeft wel zeer duidelijk gemaakt dat op zeer korte termijn we met de raad om tafel willen voor het opstellen van voorwaarden voor dit bijzondere evenement. Er zal nog wel veel moeite worden gestoken in het terugwinnen van het vertrouwen bij SKA, die is volledig weg nu.

GB spreekt nogmaals haar dank uit voor alle vrijwilligers die zich in de afgelopen jaren belangeloos hebben ingezet voor dit fantastische feest. We hopen echt dat dit niet het einde is.
Wij hebben wel goed geluisterd naar jullie en zullen alles in het werk stellen dit voor de aankomende jaren te blijven ondersteunen door de gemeente.

Kijk en luister ook naar onze bijdrage in het spoeddebat:

 

René Slootweg

Staat niet in het coalitieakkoord

  • Geschreven door René Slootweg

Tijdens de Algemene Beschouwingen was GemeenteBelangen positief verrast over de voorstellen vanuit de andere partijen voor meer investeringen in groen en duurzaamheid. In deze tijd van klimaatverandering en energietransitie is het dé tijd voor investeren in groen en duurzaamheid. Voor de verbetering van het leefklimaat in onze gemeente EN voor de toekomst van onze kinderen en de jongeren in ons dorp. Helemaal gezien de gezonde financiële situatie van de gemeente Katwijk.

oppositie monddood

Deze positieve instelling liep echter snel uit op een treurnis tijdens de Algemene Beschouwingen. Alle goede en groene voorstellen, niet alleen van GB, maar ook van andere oppositiepartijen liepen op tegen een harde blokkade van de coalitie. Er werd duidelijk gemaakt dat ‘de meerderheid in de coalitie beslist’. Daarbij werd er niet geluisterd naar de voorstellen van GB en andere partijen. Want wat niet in het coalitieakkoord stond, werd niet meegenomen of overwogen. Zodoende zijn de stemmen van veel burgers uit de gemeente Katwijk niet gehoord of zelfs verworpen.

Deze niet echt sociale vorm van democratie heeft ertoe geleid dat er weinig tot geen voorstellen voor aanpassingen op het gebied van groen zijn omarmt of zelfs maar gedeeltelijk zijn overwogen in de begroting.

GemeenteBelangen was het meest ontsteld over de draai van DURF en de CU betreft de Kwakelwei. Een schamel budget ter ondersteuning voor het aanvragen van subsidie is alleen maar een doekje voor het bloeden. Het laat de vrienden van Rijnpark in de kou staan terwijl er nu echt wel financiële ruimte is voor oplossingen. Oplossingen die nota bene samen met DURF zelf zijn voorgesteld vlak voor de verkiezingen. Maar als coalitiepartij is er schijnbaar besloten ook eigen voorstellen niet meer te willen overwegen.

Een gemiste kans voor een groen en leefbaar Katwijk voor de volgende generaties en de toekomst van onze gemeente.