Actueel

Actueel

Amy Guijt

GB gaat voor historie met toekomst

  • Geschreven door Amy Guijt

Afgelopen week besprak de gemeenteraad de mogelijke sloop van veertien barakken. Deze gemeentelijke monumenten moeten plaats maken voor waterwingebied. Maar welke afweging maak je dan? Kies je voor historische waarde, waterwinning of natuur? GemeenteBelangen koos voor alle drie.

Barakken en waterwinning


GemeenteBelangen zet zich vaak in voor erfgoed. Waar mogelijk zullen we dan ook altijd streven naar het behouden van historie. Hier zit nu direct het heikel punt want het is door de landelijke wetgeving simpelweg onmogelijk alle achttien barakken te behouden, renoveren tegen zeer hoge kosten en er vervolgens een maatschappelijke functie aangeven . Het lot van alle barakken loopt dan hoogstwaarschijnlijk uit op verwaarlozing waarbij de huidige leegstand aanhoudt en er weinig te beleven of te doen zal zijn . De huidige bestemming is namelijk militaire doeleinden. Herbestemming is door alle nieuwe landelijke regels voor stikstof alleen mogelijk bij ‘dwingende redenen van openbaar belang’ waarbij geen alternatieve zijn én voldoende natuur wordt gecompenseerd.

Zonder deze dwingende redenen maakt de zogeheten ‘ADC-toets’ de barakken in de huidige staat onbruikbaar voor bijna ieder ander mooi initiatief. Het plan van Dunea voor uitbreiding van waterwinning is een voldoende dwingende reden.


Drinkwater tekort
Natuurlijk zitten we morgen niet opeens zonder drinkwater. Maar onze regio groeit. Als we nu niks doen ontstaat er op termijn een toenemend tekort aan drinkwater. Denk aan de afgelopen zomers waarin oproepen gedaan werden om de auto niet te wassen, de tuin niet te sproeien & geen zwembadjes te vullen. Alternatieve gebieden om op korte termijn water te winnen zijn er helaas niet, legt Dunea uit. De monumentale barakken staan in een waterwingebied en zullen moeten wijken.


Prachtig natuurgebied
De waterwinning, het behouden van vier barakken en het slopen van de overige gaat Dunea combineren met het creëren van een prachtig ‘landschapspark’ dat aansluit op natuurgebied Berkheide. Als ‘groene’ partij juicht GemeenteBelangen dit natuurlijk toe. Een natuurgebied waar iedereen straks gebruik van kan maken en mooi zal aansluiten op duin, Panbos en nieuw Valkenburg. De overgebleven vier barakken bieden wat GemeenteBelangen betreft een goede locatie om de historie en maatschappelijke beleving van het gebied vorm te geven. Denk aan een museum, educatiecentra of een gedenkplaats. Een eigentijdse draai aan een gebied met historische waarde. GemeenteBelangen gaat voor het combineren van natuur, historie en de waterwinning . Met wellicht minder barakken, maar in een natuurgebied waar de historische waarde van de overgebleven barakken straks zichtbaar en toegankelijk kan worden voor een veel grotere doelgroep dan nu .

Paulina Smit

Eindelijk mogelijk drie extra lokalen Brede School ‘t Duyfrak

  • Geschreven door Paulina Smit

Dat de Brede School ‘t Duyfrak in de wijk ‘t Duyfrak al geruime tijd uit zijn jasje dreigt te groeien is duidelijk. GB vindt onderwijs heel belangrijk en daar hoort ook een adequate huisvesting bij. Investeren in goed onderwijs is een investering in onze toekomst.Toen GB vorig jaar september de Brede School ‘t Duyfrak in Valkenburg bezocht, bleek dat alle klassen vol zaten en er alleen al op in de openbare school in ‘t Duyfrak maar liefst drie kleutergroepen zijn. Zelfs het speellokaal voor de kleuters moest tijdelijk worden opgeofferd. GB heeft toen contact gezocht met de directeur-bestuurder van het openbaar onderwijs. Hij deelde mee dat hij en de schooldirecteur in gesprek waren met medegebruiker basisschool De Burcht maar dat er nog geen oplossing in zicht was. Wij stelden er eerder vragen over aan het college.

Dubbelburg

Dit in tegenstelling tot het schoolgebouw van De Dubbelburg aan de andere zijde van de Rijn. Dit schoolgebouw van De Dubbelburg in Rijnsburg kon, vanwege de daling van het aantal leerlingen, helaas niet langer worden aangehouden. Maar door de mogelijke uitbreiding van de Brede School in Valkenburg komt er meer capaciteit om ook leerlingen uit Rijnsburg die voor openbaar onderwijs kiezen op te nemen.

Er is een grote vraag naar basisonderwijs en kinderopvang in Valkenburg, vooral door de komst van de nieuwe wijk ‘t Duyfrak. Het blijkt dat er meer kinderen wonen dan eerder was voorzien. En dat een groot deel van de ouders kiest voor openbaar onderwijs. De extra lokalen zijn dan ook hard nodig.

Voor veel ouders zal het een opluchting zijn dat er nu een voorstel aan de gemeenteraad komt voor drie extra lokalen en meer ruimte voor de kinderopvang. Wij zien met veel belangstelling het raadsvoorstel tegemoet en hopen dat in het nieuwe jaar snel meer duidelijkheid komt voor de ouders die nu aan het wachten zijn op een plek. Want iedereen heeft recht op onderwijs naar keuze.

Geert Diemer

Hoe beweegt het Katwijk van morgen?

  • Geschreven door Geert Diemer
Met het besluit van de KAM (Katwijkse Agenda Mobiliteit) heeft Katwijk haar visie bepaald hoe zij de komende jaren met mobiliteit omgaat. GemeenteBelangen is zeer tevreden met dit belangrijke visie document dat unaniem door de raad werd vastgesteld. De insteek van deze visie is precies zoals GB dit in haar verkiezingsprogramma formuleerde: “Katwijk is in 2030 goed ontsloten voor verschillende vervoermiddelen, waarin de auto de meest ondergeschikte is. De aandacht gaat vooral naar fiets, openbaar vervoer en voetgangers.”
 
voetgangers ruimte
 
De KAM komt voort uit de omgevingsvisie voor Katwijk. De KAM zal heel Katwijk leefbaarder maken. Bij de herinrichting van woonwijken en centra komt de auto voortaan op de laatste plaats. Het aantal auto’s in onze straten gaat afnemen. Het openbaar vervoer wordt handiger te gebruiken. Tegelijk blijven de autoverbindingen tussen de bedrijventerrein en met de buitenwereld wel robuust.
 
voetganger en fietser bordEr komt meer ruimte voor groen in versteende wijken, het verkeer zal minder herrie maken.  Fietsen wordt comfortabeler: meer egale verhardingen en minder tegels, geen scherpe bochten, meer opstelruimte en kortere wachttijden bij de verkeerslichten, meer plekken voor het parkeren van de fiets bij winkels en haltes. En vrijliggende fietspaden langs alle 50 km/u wegen.
 
De KAM staat vol met zulke fietsvriendelijke maatregelen en heeft bijzondere aandacht voor voetgangers en openbaar vervoer. De tijd van de vanzelfsprekendheid van de auto is voorbij, de wereld verandert en er zal op andere manier moeten worden omgegaan met mobiliteit.
 
Voor GemeenteBelangen is dit een logische stap voor een betere en groenere leefomgeving. Katwijk blijft natuurlijk wel gewoon bewegen, maar dan wel op een toekomstbestendige manier.