Actueel

Actueel

Geert Diemer

Minder betalen voor monumenten

  • Geschreven door Geert Diemer

Waardoor betaalt de gemeente 157.000 euro subsidie voor de restauratie van De Waaier op de boulevard en waarom geeft ze geen lening? Het antwoord is ongelooflijk maar waar: de eigenaar kon kiezen tussen een lening en een subsidie.  GemeenteBelangen stelde dit 6 en 20 december aan de orde.

waaier 1929


GB onderzocht begin december de regelingen voor de financiering van de restauratiekosten van gemeentelijke monumenten. En zag dat de monumentenreserve twee regelingen kent: een verordening voor leningen en een regeling voor subsidies, zeg maar giften. GB vroeg de gemeente of het waar was dat de eigenaren bepaalden welke regeling de gemeente inzette. Het onthutsende antwoord was: ‘ja’.

Dat kan natuurlijk niet. De gemeente hoort vast te stellen of de particuliere eigenaren van een monumentaal pand genoeg inkomen of vermogen hebben om een laag rentende lening af te sluiten. Maar de regelingen stonden dat niet toe. Daardoor konden eigenaren een subsidie aanvragen in plaats van een lening en moest de gemeente de subsidie toekennen als de aanvraag voldeed aan restauratietechnische beslispunten. De Waaier meegerekend hebben nu vijf eigenaren samen 730.000 euro subsidie ontvangen.

Veel fracties steunden GB op 20 december. De wethouder heeft toegezegd deze regelingen te zullen veranderen. Dat moet snel gebeuren want er zijn zeker nog meer dan dertig bouwvallige gemeentelijke monumenten waarvoor aanvragen te verwachten zijn.

GB heeft ooit het erfgoedbeleid aangezwengeld. Monumenten geven namelijk karakter aan onze woonplaats. En het is fijn als inwoners monumenten restaureren. Daarom wil GB meer restauratie voor elke euro. Dat kan als de gemeente meer geld gaat uitlenen in plaats van geven zodat de gemeente het geld terugkrijgt om opnieuw te gebruiken.

René Slootweg

Overlijden Adriaan Heijnen

  • Geschreven door René Slootweg

 

Adriaan

Geschokt en verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van onze voorzitter

ADRIAAN HEIJNEN

 

Adriaan was van 2011-2014 raadslid en vanaf 2015 bestuursvoorzitter van GemeenteBelangen.

We verliezen in Adriaan een krachtige bestuurder, een deskundig politicus en een goede vriend.

We wensen zijn kinderen en familie veel sterkte bij het verwerken van dit ingrijpende verlies.
 

Bestuur, fractie en wethouder GemeenteBelangen Katwijk

René Slootweg

Gewijzigd wegenbeleidsplan ongewijzigd vastgesteld

  • Geschreven door René Slootweg

Na uren vergaderen, meerdere lange schorsingen en tekstuele aanpassingen aan een amendement werd dan toch eindelijk het nieuwe wegenbeleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Heeft dit toneelstuk democratie het voorstel wel echt gewijzigd?


Waar gaat het eigenlijk over?

Het nieuwe wegenbeleidsplan is een meerjaren beleid voor het onderhoud van wegen, fietspaden, voetpaden en andere verhardingen. Het plan maakt duidelijk dat het vorige beleid niet voldoende financiële middelen opzij zette voor het behoud van het kwaliteitsniveau. Simpel gezegd; als we er nu geen geld bij doen, dan gaat de kwaliteit hard achteruit.

slechte stoep algemeen2


Meerjarenbegroting Fobie

De meerderheid van de raad stemde afgelopen donderdag in met een amendement om het beleid zo te wijzigen, dat de financiële middelen voor de jaren 2020 en verder niet vastlagen.
Hier ligt dan ook de grote verwarring, want dat recht heeft de raad al. De begroting van 2019 is inmiddels bij de Algemene Beschouwing vastgesteld. Daarin is al de eerste tranche van dit wegenbeleidsplan financieel vastgelegd. Het geld voor de volgende jaren staat wel in het plan maar komt pas beschikbaar als de raad het toekent.


Budget recht afgedwongen per amendement?

Wat heeft het amendement veranderd aan het voorgestelde plan? Eigenlijk helemaal niets!

Klimaat adaptatieHet college zal bij de raad terugkomen met een beheersplan waarin de meerjarenbegroting zal zijn opgenomen, want de raad heeft wél gekozen voor scenario 1. Scenario 1 is niet alleen het kwaliteitsniveau op peil houden, maar ook kijken naar klimaatadaptatie, meer groen, waterdoorlatende verharding, met andere woorden, de wegen aan te passen aan de huidige tijd. En dat kost simpel gezegd gewoon meer geld en GemeenteBelangen is bereid dat geld daarvoor beschikbaar te stellen.


Normbedragen en echte bedragen

Een meerjarenbegroting wordt gemaakt met normwaarden. Dat zijn bedragen die technici verwachten uit te geven voor bepaalde werkzaamheden. Ze zijn nodig om een planning te maken van de uitgaven. Natuurlijk zullen de uiteindelijke bedragen preciezer aangeven wat exact moet worden uitgegeven. Zo gaat het bij elk beleidsplan.


Grote verbazing.

GemeenteBelangen heeft met grote verbazing dit debat gevolgd en op meerdere momenten geprobeerd de partijen aan te geven dat het budgetrecht wettelijk iets van de raad is en niet hoeft worden afgedwongen met een amendement. Maar voorstanders was ervan overtuigd dat het voorstel op deze manier gewijzigd diende te worden.

Na veel en lang gepraat is het voorstel dan in principe ongewijzigd vastgesteld.