Actueel

Actueel

Amy Guijt

Geen voorrang voor reformatorische stichting

  • Geschreven door Amy Guijt

Onlangs werd bekend dat er aan de Van Lierestraat, naast de Julianabrug, hoogstwaarschijnlijk een woonzorgcomplex voor senioren wordt gebouwd. Daar is op het eerste gezicht natuurlijk niets op tegen. De woningnood is hoog en GemeenteBelangen wil graag bouwen om dit aan te pakken. Het probleem zit voor GemeenteBelangen in de voorkeur van het college. Het wil voorstellen om de reformatorische stichting De Morgenster automatisch deze locatie te gunnen, zonder eerst een openbare inschrijving te houden en andere belangstellenden een kans te geven.bethelkerk

De Morgenster is al jaren op zoek naar een geschikte locatie. Het bestuur wil een woonzorg voorziening op reformatorische grondslag realiseren. Het is namelijk van mening dat in de bestaande woonzorg voorzieningen de reformatorisch-christelijke levensstijl niet goed wordt gewaarborgd. GemeenteBelangen daarentegen vindt het hoog tijd voor woonzorg voorzieningen op algemene grondslag. Woonzorg die niet gebonden is aan geloofsovertuiging, afkomst of levenswijze maar toegankelijk voor alle Katwijkers. Vanuit dat oogpunt kan onze fractie zich niet vinden in de voorrangsbehandeling voor De Morgenster.

Het argument dat de stichting al een tijd op zoek is naar een geschikte locatie is voor GemeenteBelangen niet voldoende om de stichting voorrang te geven. Mochten er geen andere geïnteresseerden zijn, dan staan wij natuurlijk achter de gunning van deze locatie aan De Morgenster. GemeenteBelangen is dan ook niet tegen het initiatief van deze stichting. Maar wel tegen de manier waarop het college wil voorstellen deze reformatorische stichting automatisch voorrang te geven zonder eerst eventuele andere organisaties een kans te geven. Zodra dit voorstel in de gemeenteraad besproken wordt zal GemeenteBelangen daarom pleiten voor een openbare inschrijving. Waarbij alle geïnteresseerde initiatieven, bedrijven en andere belangstellende de kans krijgen een plan in te dienen voor deze locatie. Daarna kunnen we wat GemeenteBelangen betreft pas praten over de toewijzing van deze locatie. Wordt vervolgd.

Geert Diemer

Meer afval hergebruiken

  • Geschreven door Geert Diemer

We hergebruiken maar de helft van ons afval en verbranden de andere helft. Dat is duur en belast onze leefomgeving. De landelijke overheid wil dat gemeenten het restafval drastisch terugdringen. Het college gaat daarom het afval anders inzamelen. Afgelopen week stemde de gemeenteraad over een voorstel. Het krijgt nog verdere uitwerking en wordt pas in 2023 ingevoerd.

Recyle Afval scheiden


GemeenteBelangen is blij dat er nu éindelijk volmelders komen in de ondergrondse containers van de milieuparkjes. Al in 2017 diende GB hiervoor een voorstel in. Regelmatig zie je papier- en PMD bakken die overvol zijn en afval dat naast de containers ligt. Als de gemeente wil dat inwoners hun afval beter scheiden, moet ze dat beter faciliteren. Dankzij de volmelders worden containers straks op tijd geleegd en zijn overvolle bakken verleden tijd. Op verzoek van GemeenteBelangen gaat de wethouder hiermee meer vaart te maken.


Recyle afval bak 1Het college voert in 2023 een financiële prikkel in om inwoners te stimuleren beter te scheiden. Je betaalt straks een vast tarief afvalstoffenheffing dat lager ligt dan het huidige tarief, maar daarnaast betaal je per aangeboden bak of zak restafval een bedrag. Hoe hoog je afvalstoffenheffing dan in totaal uitpakt, hangt af van je hoeveelheid restafval. Slecht scheiden betekent: meer restafval en een hogere aanslag voor de afvalstoffenheffing.
In de restafvalbak wordt door de gemiddelde Katwijker nog steeds teveel ander afval gegooid: 80 kilo is GFT afval en 30 kilo PMD. Van een gehele afvalbak is maar 15% echt restafval. Als de inwoners beter sorteren, kan de gemeente veel meer GFT en PMD verkopen. Dan heeft ze ook een stuk minder verbrandingskosten. Met dat voordeel kan ze de afvalstoffenheffing verlagen. Gemeentes moeten dat voordeel namelijk doorgeven aan de inwoners.


Recyle afval bak 2GemeenteBelangen stelde met een motie voor dat inwoners met luiers, medisch afval en ander incontinentiemateriaal niet de dupe mogen worden van het diftar-systeem. Dit onvrijwillige afval moet gratis ingeleverd kunnen worden. De wethouder nam het verzoek van GB over en gaat hiermee aan de slag. Daarin komt ook aandacht voor inwoners met een laag inkomen, senioren en kleine afvalzakken.


De gemeente biedt bewoners van laagbouw straks de keus tussen een extra rolcontainer voor papier of PMD. Ze behoudt de ondergrondse containers voor GFT en restafval en komt met een app die beter informeert over afval scheiden. GB wil daarnaast dat de wethouder de vorderingen bijhoudt van de techniek van het scheiden van PMD uit restafval. Momenteel halen nascheidingsinstallaties maximaal de helft van het PMD uit het restafval. Maar zodra deze technieken verbeteren, kan nascheiden een goede mogelijkheid zijn. Dan moeten de inwoners wel hun keukenafval goed blijven sorteren. Want anders moet de afvalstoffenheffing weer omhoog.

Amy Guijt

Blij met budget voor skatepark

  • Geschreven door Amy Guijt

GemeenteBelangen was in december de enige partij die tijdens de algemene beschouwingen de wethouder vroeg om budget vrij te maken voor een nieuw skatepark bij Scum. Er liggen prachtige tekeningen klaar met ontwerpen voor dit nieuwe skatepark. Ontworpen voor én door jongeren. GemeenteBelangen zag ruimte om binnen het speelbeleid budget vrij te maken voor dit initiatief en spoorde de wethouder aan hier naar te kijken. Met succes! Het college heeft aangegeven €420.000 euro beschikbaar te stellen, waarvan een deel als voorbereidingskrediet en een deel als uitvoeringskrediet.

impressie skatepark


GemeenteBelangen pleit al jaren voor meer voorzieningen voor jongeren. Denk aan een ruimer beleid voor festivals en evenementen en uitgaansgelegenheden voor jongeren tussen de 12 – 18 jaar.

Daarnaast vindt GemeenteBelangen het belangrijk dat jongeren hier zélf een stem in hebben. Zodat er initiatieven ontstaan die jongeren daadwerkelijk aanspreken. Het plan van het nieuwe skatepark bij Scum past perfect in dit plaatje. Jongeren, ouders en professionals hebben samen een plan geschreven waarmee ze bij de gemeente aanklopten. Het plan vraagt meer budget dan de gemeente nu beschikbaar stelt.

De initiatiefnemers zijn met verschillende acties dan ook hard aan het werk het resterende budget bij elkaar te krijgen. Eerder ontstond in de Dorpsweide in Valkenburg een prachtige sportspeeltuin volgens een zelfde concept.

Op initiatief van de inwoners, een gedeeltelijke financiering van de gemeente & met veel samenwerking en enthousiasme gerealiseerd. GemeenteBelangen hoopt dat er meer van dit soort samenwerkingen tussen inwoners en de gemeente gerealiseerd kunnen worden. Dan krijgen we écht een Katwijk voor en door inwoners.