Actueel

Actueel

Geert Diemer

Meer handhavers voor verkeer in de wijken

  • Geschreven door Geert Diemer

Een grote ergernis in onze wijken is de verkeersoverlast. Dat is een verzamelnaam voor parkeeroverlast, hardrijders en overmatig verkeersgeluid van hard optrekken en veranderde of kapotte knalpijpen. In dertig kilometer zones rijden veel chauffeurs te hard. Zij weten dat de politie daar bijna nooit controleert. Hun hoge snelheid zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties doordat kinderen, fietsers of ouderen er niet op bedacht zijn. GemeenteBelangen pleitte daarom 28 maart in de raad voor het aanstellen van BOA’s.

handhaving

Dat zijn buitengewone opsporingsambtenaren. Katwijk heeft namelijk alleen GOA’s. Dat zijn gemeentelijke opsporingsambtenaren maar die mogen geen boetes uitschrijven voor verkeersoverlast. Daarvoor zijn BOA’s nodig.
Buitengewone opsporingsambtenaren zijn bevoegd om snelheidscontroles uit te voeren, chauffeurs van brommers, motoren en auto’s te bekeuren als die onnodig veel lawaai maken en voertuigen te laten herkeuren als de knalpijp kapot of veranderd is. Dat is precies wat nodig is. Vooral herkeuring is vervelend omdat je dan een weekje of twee niet met je apparaat mag rijden.

Toezicht en Hanghaving


Maar alleen de politie mag BOA's in dienst hebben. De burgemeester heeft daarom na aandringen van GB, PvdA en D66 toegezegd in gesprek te gaan met de politiecommandant. De gemeente zou de kosten van het in dienst nemen van BOA’s kunnen vergoeden. GB rekent op een spoedig antwoord.

 

René Slootweg

Kwakelwei voldoende beschermd tegen bebouwing

  • Geschreven door René Slootweg

GemeenteBelangen is altijd zeer duidelijk geweest in haar standpunt over de Kwakelwei. Dit laatste stukje binnenstedelijk groen moet behouden blijven. Bebouwing op deze plek is dan ook echt onbespreekbaar voor GB. De mogelijkheid van een stadspark zoals de Vrienden van het Rijnpark hebben voorgesteld, is een mogelijke invulling.

Kwakelwei Website
Volgens Jaap Haasnoot van KiesKatwijk was er een dringende noodzaak om als raad een motie aan te nemen en daarmee de bestemming van het gebied tot stadspark te verklaren. Afgezien van het feit dat de bestemming stadspark in de regelgeving van de gemeente Katwijk niet bestaat is het ook niet nodig om de bestemming te veranderen.

Daarnaast is een bestemmingswijziging een complex proces en zou nog wel eens een ongewenst effect kunnen hebben op het geheel, want middels een zienswijze zou het hele proces wel eens anders kunnen uitpakken. De huidige bestemming van het gebied is agrarisch en voorkomt de mogelijkheid tot bebouwen. Mocht de huidige eigenaar, een projectontwikkelaar, een plan hebben om daar te willen bouwen, zal er eerst een bestemmingswijziging moeten plaatsvinden in de raad.

Het middel van een motie is ook niet een gedegen beleidsmethode. Als er iedere keer kleine stukjes worden verheven om door de raad een uitspraak over te doen, is het voor de ambtelijk organisatie en het college onmogelijk een goed beleid op te stellen.
Momenteel wordt er door wethouder Rien Nagtegaal hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe groenbeleidsplan voor de komende 10 jaar. De groen sessie van 7 maart was dan ook een goede voedingsbodem voor dit beleid, daar hebben veel “groene” organisaties en burgerinitiatieven hun plannen en meningen gegeven over het groen in de gemeente Katwijk

Het openbaar delen van mailwisseling van raadsleden op de social media pagina van KiesKatwijk en het lekken naar de Katwijksche Post van citaten uit deze mailwisseling, heeft een behoorlijke vertrouwensbreuk binnen de politiek teweeg gebracht. GemeenteBelangen heeft haar afschuw uitgesproken over deze bijzonder manier van Jaap Haasnoot om zijn punt te maken. Maar ook de Katwijksche Post heeft een journalistieke taak om niet klakkeloos een “bron” te citeren, maar netjes hoor en wederhoor te verrichten.

GemeenteBelangen gaat bij de vaststelling van het nieuwe groenbeleidsplan de discussie aan over deze groene issues. Dat is de politieke correcte weg en beleidstechnisch juist.

En laat het vooral klip en klaar duidelijk zijn:
GemeenteBelangen wil geen bebouwing op de Kwakelwei. Dit gebied moet groen blijven.

René Slootweg

Praat mee over groen

  • Geschreven door René Slootweg

Op initiatief van GemeenteBelangen werden verschillende organisaties uitgenodigd om in het gemeentehuis te spreken over groen. De feiten liegen er niet om, want in de afgelopen 8 jaar zijn er ruim 2000 bomen verdwenen. Er gaat geen week voorbij of er staat weer een kapvergunning in de krant.

Groen Sessie


Het is algemeen bekend dat GemeenteBelangen de groene partij is van Katwijk. En was eigenlijk de enige partij die op deze avond echt kleur bekent op de vraag “Trekken we hier de lijn mbt het groen”

Voor GemeenteBelangen is het afgelopen met weghalen van groen. Er mag geen centimeter groen meer verdwijnen.

Als er huizen gebouwd moeten worden, is er op de projectlocatie Valkenburg voldoende plek. De toekomstige wijk nieuw Valkenburg wordt dan nog steeds een ruim opgezette en groene wijk.

Maar in de rest van Katwijk is er nu al te weinig groen, dat moet bewaard blijven.
De sessie was vooral bedoeld voor de wethouder die binnenkort met het groenbeleidsplan gaat komen.

Voor GemeenteBelangen zou er bij elk beleidsstuk een Bomenparagraaf of groenparagraaf moeten komen. Ook toezicht op werkzaamheden, zoals leggen van kabel en leidingen is hard nodig. Daarnaast vragen we al een aantal jaar om de bomenkaart op de website van de gemeente te zetten.

Dit groene statement werd door alle insprekers bekrachtigd.

Zo sprak ecoloog Maarten Langbroek over het levende groen in Katwijk.
Met minder maaien, gebruiken van vooral inheemse soorten en het maken van ecologische verbindingen kunnen we het groen verbeteren.

Annemarie vd Plas hield een betoog over operatie steenbreek. Daar het klimaat natter en intenser wordt is het noodzakelijk dat dit water weg kan lopen. Met alle versteende tuinen is dat steeds lastiger.

Ook Katwijk Smart Village heeft naast haar succesvolle campagne voor R-net nog een groen appeltje te schillen. Zij komen met een aantal speerpunten om Katwijk groen te laten kleuren.

Het betoog van het Rijnpark door Dhr Nijgh, was uit ons groen hart gegrepen. Het is het laatste stuk binnenstedelijk groen en moet behouden blijven.

Een groene wandelronde door Katwijk is volgens Jan de Lange prima mogelijk. Zijn ringpark is met het plaatsen van bewegwijzering bijna compleet.
Een laatste plan om over Julianabrug van de nieuw in te richten Biltlaan een groenstrook te maken. Een ecologische groene verbinding, die de ecoloog ook al eerder noemde.

Maar aanleggen van groen alleen is niet voldoende, het moet ook goed onderhouden worden. Alex Bos van Boomadvies Nederland is een expert op het gebied van onderhoud en hamerde vooral op het feit dat de gemeente alleen gecertificeerde mensen moet gebruiken voor het onderhoud. Een “European Tree Worker” is zo’n certificaat. Daarnaast is toezicht op graafschade ook heel belangrijk.