Actueel

Actueel

René Slootweg

Mag het op zondag?

  • Geschreven door René Slootweg

 closedGeen betuttelende overheid, maar keuzevrijheid bij alle ondernemers om zelf te bepalen wanneer ze open gaan. Een discussie die al langer in Katwijk galmt; mogen de winkels op zondag open? In de raadsvergadering van 20 december werd een motie ingebracht voor een proef van 12 maanden van zondagsopening. Deze heeft het niet gehaald.

GemeenteBelangen is voor de keuzevrijheid van alle ondernemers om te ondernemen wanneer zij dat geschikt vinden. Een betuttling van de overheid past daar niet in, daarom is er ook in het coalitieakkoord een passage opgenomen die aangeeft dat we samen met onze coalitiepartners het eens zijn dat we het oneens zijn:


Fracties hebben bijvoorbeeld een gedeelde visie op de zondag; een dag die alle inwoners moeten kunnen blijven beleven als dag van rust, bezinning en ontspanning. Belangrijke noties hierbij zijn wederzijds respect en het geven van ruimte aan elkaar zonder deze beleving in het gedrang te brengen. Maar er is ook verschil. CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen de openstelling van winkels op zondag. Voor GemeenteBelangen is de ruimte voor openstelling er wel.”

Kleine ondernemers worden gedwongen
“Als de grote supermarkten open gaan, worden de kleine winkels gedwongen dat ook te doen”. Dit is een veel gehoord argument tegen de zondagsopening.

Maar is dat ook zo?

Momenteel is het voor winkeliers toegestaan, ook in Katwijk, om op werkdagen en zaterdag hun winkels van 7 uur ‘s ochtends tot 10 uur ‘s avonds te openen.
De grote supermarkten maken gretig gebruik van deze brede openingstijden. Maar winkelstraten met de kleine ondernemers gaan in de regel pas om half tien ‘s morgens open en alweer om zes uur dicht. De druk om mee te gaan is hier klaarblijkelijk niet van toepassing.

Een praktijkvoorbeeld van onze buurgemeente Noordwijk laat zien dat in de Kerkstraat de grote ketens haar deuren op zondag open stellen, maar de kleine winkeliers daar doorgaans niet aan mee doen.

zondag dicht

Horeca kan het wel zelf beslissen
Andersom zijn er ook legio voorbeelden van horecagelegenheden, die er voor kiezen om op zondag, een dag dat zij wél open mogen, toch de deuren gesloten te houden. Er zijn er zelfs die ook maandag en dinsdag niet geopend zijn.

GB vindt het bovendien bijzonder dat de gemeente alleen de detailhandel beschermt tegen werken op zondag, maar alle andere ondernemers wel vrij laat dat zelf te bepalen.

Geert Diemer

Minder betalen voor monumenten

  • Geschreven door Geert Diemer

Waardoor betaalt de gemeente 157.000 euro subsidie voor de restauratie van De Waaier op de boulevard en waarom geeft ze geen lening? Het antwoord is ongelooflijk maar waar: de eigenaar kon kiezen tussen een lening en een subsidie.  GemeenteBelangen stelde dit 6 en 20 december aan de orde.

waaier 1929


GB onderzocht begin december de regelingen voor de financiering van de restauratiekosten van gemeentelijke monumenten. En zag dat de monumentenreserve twee regelingen kent: een verordening voor leningen en een regeling voor subsidies, zeg maar giften. GB vroeg de gemeente of het waar was dat de eigenaren bepaalden welke regeling de gemeente inzette. Het onthutsende antwoord was: ‘ja’.

Dat kan natuurlijk niet. De gemeente hoort vast te stellen of de particuliere eigenaren van een monumentaal pand genoeg inkomen of vermogen hebben om een laag rentende lening af te sluiten. Maar de regelingen stonden dat niet toe. Daardoor konden eigenaren een subsidie aanvragen in plaats van een lening en moest de gemeente de subsidie toekennen als de aanvraag voldeed aan restauratietechnische beslispunten. De Waaier meegerekend hebben nu vijf eigenaren samen 730.000 euro subsidie ontvangen.

Veel fracties steunden GB op 20 december. De wethouder heeft toegezegd deze regelingen te zullen veranderen. Dat moet snel gebeuren want er zijn zeker nog meer dan dertig bouwvallige gemeentelijke monumenten waarvoor aanvragen te verwachten zijn.

GB heeft ooit het erfgoedbeleid aangezwengeld. Monumenten geven namelijk karakter aan onze woonplaats. En het is fijn als inwoners monumenten restaureren. Daarom wil GB meer restauratie voor elke euro. Dat kan als de gemeente meer geld gaat uitlenen in plaats van geven zodat de gemeente het geld terugkrijgt om opnieuw te gebruiken.

René Slootweg

Overlijden Adriaan Heijnen

  • Geschreven door René Slootweg

 

Adriaan

Geschokt en verdrietig zijn wij door het plotselinge overlijden van onze voorzitter

ADRIAAN HEIJNEN

 

Adriaan was van 2011-2014 raadslid en vanaf 2015 bestuursvoorzitter van GemeenteBelangen.

We verliezen in Adriaan een krachtige bestuurder, een deskundig politicus en een goede vriend.

We wensen zijn kinderen en familie veel sterkte bij het verwerken van dit ingrijpende verlies.
 

Bestuur, fractie en wethouder GemeenteBelangen Katwijk