Actueel

René Slootweg

Hebben ze hier zo lang over nagedacht?

  • Geschreven door René Slootweg

GemeenteBelangen is zeer teleurgesteld over het actieplan verkeersveiligheid dat het college heeft aangeboden aan de raad. Na bijna twee jaar wachten en aandringen ligt er dan eindelijk een plan om de top 10 knelpunten aan te pakken. En weer is de voorrang van fietsers op de rotonde op de lange baan geschoven.

Fiets veiligheid

Maar waar GB het meest over verbaasd is, is dat het nog geen definitieve plannen zijn, maar alleen kleine maatregelen. Het college gaat het vooral “proberen of het werkt” en “kijken waar het schip strandt".

Onze  inwoners zijn toch geen proefkonijnen? En wat heeft het college dan bedacht?

Bijvoorbeeld; naast het verhoogde fietspad op de boulevard komt een extra strookje voor “snelle” fietsers. Deze snelle fietsers worden dan verzocht hier te gaan fietsen, maar daar is naar ons weten daar geen verkeersbord voor. En de andere kant op, wordt het straks een bonte mix van wel en geen voorrang vanuit de zijstraten. Dat lijkt ons niet erg duidelijk en vooral niet eenduidig. Om maar te zwijgen over of dat wel zo veilig is.

Al voor het besluit genomen is, werd op de sociale media door een van coalitiepartijen al gevierd dat het knelpunt Hoorneslaan en afslag N206 opgelost wordt.

Maar ook hier wordt er iets “uitgeprobeerd” en gaat men kijken of het niet te veel opstoppingen gaat veroorzaken. 

Op de Buitensluis wordt eenrichtingsverkeer voorgesteld. Daar waren de vorige keer dat dit werd gedaan bij het gemaal toch veel klachten over? 

Op zich zijn het allemaal, zoals het college het noemt, quick wins, maar zonder solide onderbouwing of het ook werkelijk gaat werken. Dus of de deze proeven een win zijn is nog maar de vraag.

GemeenteBelangen vraagt al jaren om de onveilige punten structureel aan te pakken. Dat er nu, na twee jaar nadenken, een paar quick win pleistertjes worden geplakt en men nog moet gaan kijken of het werkt, is voor onze fractie een behoorlijke teleurstelling. 

Er zijn naar ons idee structurele oplossingen nodig en we hopen echt dat deze uitprobeersels van het college gaan werken, maar we hebben daar echt onze twijfels over.