Actueel

René Slootweg

Wethouder houdt bewust informatie achter

  • Geschreven door René Slootweg

Het leek bij het debat over het cultuurbedrijf maar niet door te dringen tot wethouder Sonny Spek dat ook hij zich moest houden aan de gemeentewet, want hij hield cruciale informatie achter voor de gemeenteraad. 

Laptop

Het dossier voor een goede inrichting van het cultuurbedrijf in de Burgt in Rijnsburg heeft jaren vertraging omdat de uitkomst van de impactanalyse noodzakelijk was voor de parkeeroplossing. Er is in de buurt van de Burgt namelijk niet voldoende parkeergelegenheid om een volwaardig cultuurbedrijf daar te realiseren en de impactanalyse zou hier mogelijk uitkomst bieden hoe dat op te lossen is.

Nu wordt de raad om toestemming gevraagd voor een voorbereidingskrediet om verder te gaan in dit, al meer dan 20 jaar lopend, dossier. Maar in het stuk en meerdere malen door de wethouder genoemd, is het parkeren mogelijk, “zo blijkt uit de impactanalyse”.

Een terechte vraag is dan ook, waarom heeft de raad de informatie niet ontvangen? 

De wethouder bleef stellig weigeren om de informatie te verstrekken aan de raad, zelf toen de Gemeentewet art 169 lid 3 erbij werd gehaald. Hierin staat: “Het college en elk van zijn leden afzonderlijk […] geven de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang.”

Tijdens het debat was het wel koddig om te zien dat de voorzitter de wethouder probeerde uit de wind te houden, door GB raadslid René Slootweg niet een debat met de wethouder te mogen laten doen, want het was een debat van de raad. Maar gelukkig herstelde de voorzitter zich na bezwaar over deze orde en liet de wethouder wel antwoorden. 

Ook sloten de coalitiepartners natuurlijk de gelederen en vonden het prima dat de raad een besluit neemt over vele miljoenen en daarbij vertrouwen zij op de blauwe ogen van wethouder Spek dat, zoals hij zei: “geen verrassingen zijn in de impactanalyse”.

GemeenteBelangen is de initiator geweest voor decentrale voorzieningen, d.w.z. goede maatschappelijke en culturele voorzieningen in elke kern van onze gemeente, precies zoals het besluit nu voorligt.

Maar GB is wel van mening dat informatie die cruciaal is om een gedegen besluit te nemen en nu wél bij de wethouder op zijn bureau ligt, ook beschikbaar moet zijn voor de raad. 

De wethouder heeft uiteindelijk toegezegd: “zich in te spannen om het stuk tijdig voor 1 juni vertrouwelijk te verstrekken“.

GemeenteBelangen is van mening dat zonder deze informatie geen goed besluit kan worden genomen en gaat er vanuit dat deze informatie zeer tijdig bij de raad ligt en niet op donderdagmiddag 1 juni, want dan is het echt niet mogelijk om diezelfde avond een besluit te nemen.

Vertraging op het besluit is zeker niet wenselijk want het moet nu wel een keer tijd worden…..

 

luister HIER naar het RTV interview over dit onderwerp met René Slootweg