Actueel

Actueel

René Slootweg

GB stelt vragen - Lange termijn agenda duurt erg lang...

  • Geschreven door René Slootweg

De Gemeenteraad heeft een eigen agenda waar allerlei onderwerpen op staan die de komende tijd worden behandeld. Dit heet de LTA (Lange Termijn Agenda). WoningSplitsing

Maar soms staan daar onderwerpen op die keer op keer worden uitgesteld en maar niet aan de orde komen. GemeenteBelangen is de enige partij die zich keer op keer druk maakt over dit uitstellen.
Nu vinden wij dat na bijna 4 jaar wachten het een keer tijd wordt... 

Hier onder de artikel 41 vragen die vandaag naar het college zijn gestuurd... 

 

Op 14 april 2016 behandelde de raad het bestemmingsplan Katwijk aan Zee (https://katwijk.notubiz.nl/vergadering/270166/Gemeenteraad%2014-04-2016)
Daar was een behoorlijke discussie over woningsplitsing binnen het bestemmingsplan, zelfs een amendement werd ingediend om dit er uit te halen.
De toenmalige wethouder vd Bent heeft in deze vergadering toegezegd met een apart woningsplitsing beleid te komen.

Wethouder vd Bent: “Hij is het ermee eens dat het splitsen van woningen nieuwe, nog te beantwoorden vragen oproept, bijvoorbeeld over de omgang met verschillende doelgroepen. De omgang met zorgwoningen dient juridisch goed te worden verankerd en het college wil daarover graag met de raad van gedachten wisselen. Dit traject wordt op dit moment voorbereid; hij verwacht dat de raad voor de zomer een document ontvangt en hoopt dat dit beleid in 2016 kan worden vastgesteld. “

Deze toezegging heeft geresulteerd in een item op de LTA van 8 december 2016 (O442 https://katwijk.langetermijnagenda.nl/send_dossier?id=2053)

Deze is op 23 november 2017 al afgedaan gemerkt met het commentaar “In verband met de overlap van het woningsplitsing beleid en het logies beleid moeten eerst integraal de uitgangspunten worden bepaald.” En ondergebracht bij O564 https://katwijk.langetermijnagenda.nl/send_dossier?id=2054

Dit item op de LTA is wederom afgedaan op 9 februari 2018, want er zou een stuk naar de raad komen 1106670 https://katwijk.notubiz.nl/vergadering/508957#ai_3949002

Op de raadsvergadering van 19 april 2018 werd dit logiesbeleid besloten.
Maar in dit stuk was het woningsplitsingbeleid niet opgenomen, die werd op 2 mei 2018 verwoord in O577 https://katwijk.langetermijnagenda.nl/send_dossier?id=2700
“Uitgangspunten voor woningsplitsingsbeleid. Deze uitgangspunten zijn losgekoppeld van het logiesbeleid. Het woningsplitsingsbeleid is een separaat traject, dat in maart 2018 aan de raad wordt aangeboden.”

Dit LTA item is nu al meerdere keren uitgesteld (10 juli 2018, 15 november 2018 en 1 maart 2019), waarop de aanbieding in de raad in maart 2020 wordt aangekondigd.

GemeenteBelangen heeft al vaker onderwerp op de Lange Termijn Agenda aan de orde gesteld, maar dit onderwerp spant toch wel de kroon van 4 jaar uitstellen.

1. Is het college het met GB eens dat dit soort uitstel niet goed is voor de geloofwaardigheid van de overheid?
2. Is het college het met GB eens dat er betere monitoring moet komen op de LTA?
3. Is het college het met GB eens dat dit de uitgebreide discussie van 14 april 2016 geen recht doet?
4. Kan het college een keiharde belofte doen wanneer dit beleid nu eindelijk naar de raad komt?

 

Amy Guijt

GB stelt vragen - Wél slopen, maar niet bouwen?

  • Geschreven door Amy Guijt

Afgelopen week was het in diverse media al te lezen, de flats aan de boerslaan en Helmbergweg worden volgende maand gesloopt. Dat is op zich geen nieuws; maar 81 sociale huurwoningen slopen maar mogelijk over twee!! jaar pas gaan herbouwen kon bij de fractie van GB op klapperende oren rekenen! Er moet nog even nagedacht en onderhandeld worden met de gemeente..

Helmbergweg sloop

In tijden van woningnood en de zeer krappe woningmarkt in Katwijk absoluut onwenselijk vindt GB! Daarom stelde we het college de volgende vragen;

1. Is het college het met de fractie van GB eens dat uitstellen van herbouw op deze locatie onwenselijk is?

2. Kan het college uitleggen welke nieuwe inzichten er over de locatie en de buurt zijn gevormd waardoor het onmogelijk was om herbouwplannen te maken?

3. Wat is de rol van de gemeente in deze onwenselijk opgelopen vertraging van de herbouwplannen?

4. Welke acties en/of maatregelen heeft het college genomen om dit proces mogelijk te versnellen?

5. Is het college het met de fractie van GB eens dat de gemeente in de toekomst striktere afspraken met Woningcorporatie Dunavie moet maken over sloop en herbouw om dergelijke situaties te voorkomen?

6. Kan het college de belofte doen dat zij de onderhandelingen met woningcorporatie Dunavie zullen bespoedigen waar mogelijk?

 

We wachten de antwoorden af en zullen jullie op de hoogte houden!

René Slootweg

Een tijdelijke weg, maar aan welke kant?

  • Geschreven door René Slootweg

De tijdelijke N206 aan de noordkant.. voor velen een doorn in het oog. Inwoners vrezen voor overlast, er verdwijnt voor maanden een al zo beperkt stukje groen & ook binnen de gemeenteraad hangen twijfels over de positie van deze tijdelijke weg. Maar waarom stemde de overgrote meerderheid van de raad dan toch tegen de motie voor een zuidelijke variant?

n206 2

Dit timing van de motie was ronduit slecht. Volgende week donderdag 19 september is er namelijk een informatieve sessie over dit onderwerp, waarbij o.a. een afvaardiging van de provincie aanwezig is om de raad, maar ook inwoners, te voorzien van de nodige informatie.

Alle belangstellende zijn tijdens deze sessie van harte welkom om mee te luisteren en te spreken! Noodzakelijke informatie, want er is nog veel onduidelijk over het verschil in kosten en tijd tussen noord en zuid, maar ook over de projectgrenzen.


De fractie van GB heeft in aanloop naar deze sessie een tweetal vragen gesteld om een beter beeld te krijgen van het hoe en waarom:

  • Het gebied van het PIP (Provinciaal Inpassingsplan) houdt op ten noorden van de sloot, maar de tijdelijke N206 is gesitueerd buiten het PIP-gebied. Waarom is het mogelijk om de tijdelijke N206 buiten het PIP te situeren?
  • De zuidelijke variant van KSV werd afgedaan als duurder en meer tijdrovend, graag ontvangen wij de informatie hoeveel geld en extra tijd het dan gaat kosten en natuurlijk ook de reden waarom.


Met antwoorden op deze vragen en de informatie vanuit de informatieve sessie kunnen wij een veel beter beeld krijgen over de haalbaarheid van een tijdelijke weg aan de zuidkant.


Zelfs na grote terughoudendheid van de raad en meerdere oproepen, ook vanuit GB, richting het CDA om de motie twee weken later in te dienen, werd geen gehoor gegeven. Na een korte schorsing brachten CDA, PvdA en VVD toch de motie in stemming, die met grote meerderheid werd verworpen.
Een bijzonder actie van deze drie partijen, die het proces tot het realiseren van een zuidelijk weg eigenlijk meer schade aanrichten dan goed deed.


De fractie van GemeenteBelangen gaat voor de beste oplossing voor deze tijdelijke weg, maar dan wel goed geïnformeerd en niet voordat we in gesprek zijn geweest met belanghebbenden tijdens de informatieve sessie.